سوء رفتار والدین

تنها وجود کبودی نمی‌تواند نشان دهنده سوء رفتار والدین باشد. کودکان به روش‌های مختلفی می‌توانند آسیب ببینند. لیست زیر انواع دیگر کودک آزاری را مورد بحث قرار می‌دهد.

انواع سوء رفتار والدین با فرزندان

سوء استفاده فیزیکی

از جمله سوء رفتار والدین با فرزندان در زمینه فیزیکی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. اگر کودک موارد زیر را تجربه کرده باشد:

ارعاب: قلدری

انزوا: محدود کردن توانایی کودک برای فرار یا ترک موقعیت‌های خطرناک.

زندانی کردن: محبوس کردن کودک در اتاق و قفل کردن درب به رویش.

پرخاشگری: زدن، لگد زدن، مشت زدن، هل دادن، ضرب و شتم، تنه زدن، گاز گرفتن، سیلی زدن، ضربه زدن با یک شی، نیشگون، خفگی، کشیدن مو، سوزاندن، بریدن، استفاده از چاقو، خفه کردن و او را به زور مجبور به خوردن چیزی کردن (از جمله مصرف بیش از حد یا سوء استفاده از مواد مخدر).

سوء استفاده روانی

خشم: خشم زیادی که بی دلیل بوده و برای کودک تکان دهنده و شوکه آور باشد و باعث سکوت یا پیروی کودک شود.

دستکاری روانی: دروغ گفتن به عمد در مورد گذشته که باعث می‌شود کودک به حافظه؛ ادراک و سلامت عقل خود شک کند.

خیره نگاه کردن: خیره نگاه کردن به کودک بدون هیچ دلیلی.

رفتار خاموش: مجازات کودک با نادیده گرفتن او در مدت زمان طولانی

فرافکنی: والدین مسائل خود را به کودک نسبت می‌دهند انگار که کودک آن کار را انجام داده است.

چرخاندن: والدین با چرخاندن حقیقت کودک را سرزنش می‌کنند.

دستکاری کردن: بدترین ترس را برای کودک به وجود می‌آورند مثل رها کردن و طرد کردن او.


مقاله مرتبط: علل و عوامل بدرفتاری با کودک


سوء استفاده کلامی

افراط در صدا و تن صدا: با فریاد و جیغ کشیدن با کودک حرف زدن یا بالعکس سکوت کردن و او را نادیده گرفتن.

کلمات تهدید آمیز: فحش دادن و تهدید کردن برای کاری که کودک تمایل به انجام آن ندارد.

حملات شخصی: نمونه‌های متداول عبارت‌اند از انتقاد، با تمسخر پاسخ دادن، اهانت به شخصیت وی، سرزنش احساسات و قضاوت نظرات

عذرخواهی نکردن: والدینی که مسئولیت کارهایشان را نمی‌پذیرند تبدیل به دشمن می‌شوند با ابطال یا رد احساس کودک، دروغ گفتن و به راحتی وعده یا تعهدات خود را فراموش کردن.

نحوه شدید گفتار: جر و بحث کردن، صحبت کردن بیش از حد، خودداری از دادن اطلاعات کلیدی، بازجویی کردن.

اقسام سوء رفتار والدین با فرزندان

سوء استفاده عاطفی

خصومت/ عدم پذیرش: قطع کردن عشق و محبت خود برای تهدید کودک

از خود بیگانگی: تحقیر دوستان و سایر اعضای خانواده تا کودک را متقاعد کنند این افراد بی اهمیت هستند.

خشم / ترس: ایجاد خشم در کودک با استفاده از ارعاب، تهدید، رفتار ترس آور و یا تخریب اموال ارزشمند وی.

گناه بیش از حد: پدر و مادر ادعا می‌کنند که باید  مهم‌ترین شخص در زندگی کودک باشند.

افزایش اضطراب: به آسانی می‌توان اضطراب کودک را افزایش دارد با سؤال و جواب کردن در مورد هر کارش، شایستگی و انگیزه وی

شرم/خجالت: والدین بدون رضایت کودک اطلاعات خصوصی او را برای دیگران نقل می‌کنند.

سوء استفاده‌های مالی

دسترسی ممنوع: والدین اجازه دسترسی به  اموال و پول‌هایی که به کودک داده شده را نمی‌دهند.

سرقت: دزدی پدر و مادر، فریب یا سوء استفاده از اموال کودک.

هزینه: جریمه کودک با پول خودش

شغل: ممانعت کودک از تحصیل یا داشتن درآمد


مقاله مرتبط: سوء استفاده جنسی از کودکان و پیشگیری از آن


سوء استفاده جنسی

  • انجام یک عمل جنسی ناخواسته و یا شرم آور برای ایجاد بیم و هراس در کودک.
  • لمس کردن ناخواسته مناطق خصوصی کودک یا دست زدن کودک یا لمس کردن پدر و مادر.
  • وادار کردن یک کودک به نگاه کردن به مناطق خصوصی پدر و مادر و یا نگاه پدر و مادر در حالی که در حال رابطه جنسی هستند.
  • کودک تسلیم به اعمالجنسی ناخواسته می‌شود به دلیل ترس از اینکه والدینش او را مجازات کنند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب