زیبایی نوزادان

زیبایی نوزادان در مراقبت از آنها موثر است. در رابطه با یک نوزاد چه چیزی باعث می شود که همه با دیدنش لبخند بزنند؟ چشم های درشت، گونه های تپل، دماغ کوچک، خنده های با نمک یا پوست نرم؟ اینها ویژگی هایی هستند که یک کودک را بسیار بانمک و شیرین جلوه می دهد. محققان دانشگاه آکسفورد نشان داده اند که زیبایی نوزادان برای جلب حواس ما برای مراقبت بیشتر از نوزادان است.

آنها توضیح می دهند که همه این ویژگی ها، ما را برای مراقبت بیشتر از نوزادان ترغیب می کند. این امر برای نوزادان بسیار حیاتی است. نتایج این تحقیق در مجله علوم شناختی چاپ شده است.


مقاله مرتبط: چگونه کودکی مستقل تربیت کنیم؟


مطالعه درباره تاثیر زیبایی نوزادان بر والدین

مورتن، استارک و الکساندر از دانشگاه آکسفورد بیان می کنند که: نوزادان، ما را از طریق تمام حواس مرتبط با همدلی جذب خود می کنند.

تیم دانشگاه آکسفورد، با مرور ادبیات در حال ظهور چگونگی تاثیر ویژگی های جذاب کودکان و حیوانات بر مغز، دریافتند که چهره جذاب و با نمک کودکان، کلید ظرفیت های والدگری است. این چهره جذاب با ایجاد فعالیت عصبی سریع در مغز، این ظرفیت های والدگری را فعال می کنند. این تیم تحقیقاتی اذعان می کند که مکانیزم تمام احساسات سطح بالا از جمله همدلی و اخلاقیات سطح بالا نیز اینگونه است.

داده ها نشان می دهد که این تعاریف از جذابیت و شیرینی کودکان فقط جنبه بصری ندارد بلکه شامل صدای نوزاد و همچنین بوی نوزاد نیز می شود که یک مکانیزم قوی برای بقای نوع انسان است.

زیبایی نوزادان

دکتر مورتن می گوید: این شواهد برای اولین بار نشان می دهد که با نمک بودن کودکان، باعث برانگیختگی احساسات والدین برای مراقبت از وی می شود که نمی تواند به عنوان یک رفتار غریزی به آن نگاه کرد. بلکه می توان به مراقبت به عنوان یک طرح پیچیده از رفتارهای اجتماعی دقیق، آهسته و سنجیده نگاه کرد که سیستم های بنیادین لذت مغزی را که در زمان غذا خوردن یا موسیقی گوش کردان نیز فعال می شود را درگیر می کند.

این مطالعه نشان می دهد که زیبایی نوزادان هم بر مردان و هم بر زنان و همچنین والدین بدون فرزند تاثیر گذار است.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب