رها كردن گذشته و خلاص شدن از آنReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Jan 28Rating: 5.0رها كردن گذشته و خلاص شدن از آنیكی از بیشترین دلایلی كه افراد به روانشناس مراجعه می كنند، رها كردن گذشته است. گاهی اوقات، آنچه که اتفاق افتاده است، می تواند بسیار طاقت فرسا باشد؛ حتی اگر مدتی از آن اتفاق گذشته باشد، انگار كه هنوز هم در زندگی حال حاضر ما وجود دارند. ممكن است صدا، موقعیت یا افرادی كه متعلق به گذشته هستند، آن شرایط را برایتان آزار دهنده كنند.

یكی از بیشترین دلایلی كه افراد به روانشناس مراجعه می كنند، رها كردن گذشته است. گاهی اوقات، آنچه که اتفاق افتاده است، می تواند بسیار طاقت فرسا باشد؛ حتی اگر مدتی از آن اتفاق گذشته باشد، انگار كه هنوز هم در زندگی حال حاضر ما وجود دارند. ممكن است صدا، موقعیت یا افرادی كه متعلق به گذشته هستند، آن شرایط را برایتان آزار دهنده كنند.

رها كردن گذشته

EMDR و کمک به رها كردن گذشته

هنگامی كه شما درگیر خاطرات ناخواسته، احساسات یا احساسات جسمانی و افكار هستید، EMDR (حساسیت‌ زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد) می تواند یک روش مفید برای کمک به رها كردن گذشته و شروع به پاسخ دادن به آنچه که در اینجا و اکنون اتفاق می افتد، باشد. EMDR به عنوان یک روشی موثر شناخته شده است، برای افرادی که علائمی از تروما دارند و همین طور درگیر الگوها و عكس العمل هایی هستند كه نمی توانند از دست آن ها خلاص شوند.

EMDR رویکردی است که می تواند تعاملات، تعهدات و احساساتی كه در هنگام یادآوری و یا تجربه دوباره خاطرات گذشته ما را تحت كنترل قرار می دهند، را بازگرداند؛ چرا که این خاطرات فقط در ذهن ما ذخیره نمی شوند، آن ها در بدن و مغز ما تجسم یافته و اینجاست که ما نیاز به رها كردن و آزاد كردن آن ها داریم.

EMDR  باعث می شود این تغییر احتمالی، توسط آزاد ساختن چیزی در مغز برای فعال سازی تصاویر جدید، احساسات و افکار در حالی انجام گیرد که ما در ذهنمان وقایع گذشته، كه همچنان برایمان ناراحت كننده است، را داریم.

EMDR باعث فعال شدن مجموعه ای از احساسات، تصاویر و افکاری می شود که ما نمی دانیم با پریشانی و تشویش ما در ارتباط هستند و در انجام این کار موجب می شود تا خاطرات ما سازماندهی متفاوتی داشته باشد. این روش، بهترین راه برای كسانی است كه از ترومای خاصی رنج می برند و می خواهند از آن خلاصی یابند.

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر