ده اصل بنیادین زندگی

ده اصل بنیادین زندگی و قاعده درباره زندگی درک و نگرش خاصی به ما می دهد. در واقع از درک و خودآگاهی روزمره ی ما پوشیده و پنهان است؛ بنابراین نوعی بصیرت و آگاهی به شمار می آیند که بطور معمول به آن دسترسی نداریم. تا زمانیکه این خودآگاهی و بصیرت به مانند یک راز بر ما پوشیده باشد نمی توانیم از آن بهره مند باشیم.

و همیشه طوری زندگی می کنیم که احساس می کنیم جای چیزی در زندگی مان خالی است؛ بدون اینکه بدانیم چیست. هنگامی که درباره چیزی اطلاعات کافی ندارید مواجهه با آن باعث ایجاد استرس و سرخوردگی در شما می شود. مثلا هر قدر هم که خودرو شما خودرو خوبی باشد، اگر ندانید که چگونه استارت بزنید و آنرا روشن کنید و به حرکت درآورید، قادر نخواهید بود جایی بروید. یا چنانچه یک کامپیوتر پیشرفته بخرید اما هیچ وقت دفترچه راهنمای آنرا مطالعه نکنید و یا کسی نباشد که به شما آموزش دهد نمی توانید از آن بهره مند شوید.

زندگی شما نیز بسته به اینکه چقدر درباره اصول و قواعد پنهان و به عبارتی رازهای آن آگاهی دارید یا ندارید، موفق یا ناموفق خواهد بود.

هنگامیکه این رازها را کشف می کنید و آنها را بکار می برید گویی ناگهان تمام دکمه های کامپیوتر را به درستی فشار داده اید یا توانسته اید خودرو را روشن کنید و به حرکت درآورید. ناگهان همه چیز به خوبی و درستی کار می کند. همه چیز منطقی و اصولی به نظر می آید. همه چیز سر جای خودش قرار می گیرد.


مقاله مرتبط: حریم خصوصی زندگی زناشویی

مقاله مرتبط: مهارت های ده گانه زندگی

مقاله مرتبط: عاداتی برای زندگی بهتر


قوعد و معرفی ده اصل بنیادین زندگی

معرفی ده اصل بنیادین رندگی

اکنون این ده اصل بنیادین زندگی و قاعده پوشیده و پنهان یا همان رازهایی درباره زندگی را به شما معرفی می کنم؛

  • تمامی آنچه به منظور خوشحالی و خوشبختی واقعی بدان نیاز دارید در درون خودتان است.
  • هدف زندگانی آن است که تمامی توانایی های بالقوه ی خود در مقام انسان را شکوفا و بهترین خویشتن خویش و نیز بیشترین رشد و شکوفایی را از خود ظاهر سازید.
  • تغییر نه تنها میسر و امکان پذیر بلکه اجتناب ناپذیر است. بنابراین خود را تسلیم جریان زندگی سازید.
  • تمامی مشکلات، موانع و مصائب زندگی در واقع درس هایی آموزنده اند که به لباس مبدل درآمده اند. بنابراین آن ها را گرامی بدارید و از آنها بیاموزید.
  • تلقی شما از واقعیت ساخته و پرداخته ی فکر و ذهن شماست. بنابراین بیاموزید که ذهنتان را دوستدار خود کنید.
  • ترس، سرزندگی و نشاط را از شما می رباید. بیاموزید که جرات و شهامت تان را از ترستان قوی تر سازید.
  • مادامی که خودتان را دوست نداشته باشید و به خودتان عشق نورزید قادر نخواهید بود به کسی عشق بورزید یا از عشق بهره مند شوید.
  • تمامی روابط آیینه هایی هستند که خودتان را به شما نشان می دهند و تمامی مردم نیز آموزگارتان به شمار می آیند.
  • آزادی واقعی در نحوه ی پاسخ دهی، واکنش و رفتار شما در قبال دنیا و آنچه برایتان اتفاق می افتد نهفته است نه در بخت و اقبال و سهل گیری ایام و روزگار.
  • پرسش هر چه باشد، پاسخ همواره عشق است.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب