درمان چاقی کودکان ، موضوعی است که ذهن اکثر والدین را درگیر کرده است. مغز کودکانی که چاق هستند، عملکرد متفاوتی نسبت به همسالان عادی دارد.

به این صورت که یک عدم تعادل بین جستجوی غذا و دوری از غذا، در آن ها وجود دارد. رژیم غذایی و ورزش کردن، برای کاهش وزن کودکان چاق کافی نیست و نیاز است که یک تغییر عملکری در مغز آن ها ایجاد شود.

درمان چاقی کودکان

ذهن آگاهی

در مقاله‌ ای که در مجله هلیون چاپ شده، تأکید شده است که ذهن آگاهی (تمرینی برای تمرکز آگاهانه)، می‌ تواند به عنوان یک روش برای تغذیه سالم و کاهش وزن، مورد استفاده قرار گیرد.

کوین نیسوندر نویسنده ارشد این تحقیق می‌گوید: «از نظر تکاملی، انسان‌ ها، چه کودک و بزرگسال به سمت پرخوری گرایش دارند؛ ولی در جهان امروزی، همه چیز به راحتی در دسترس است و این می‌ تواند خطرات چاقی را افزایش دهد.»

رونالد کوئن نویسنده همکار این تحقیق افزود: “اعتقاد ما بر این است که ذهن آگاهی می‌ تواند اتصالات مغزی این افراد را مجدداً کالیبره کند. ذهن آگاهی نتایج مختلفی در بزرگسالان داشته است و در این رابطه هنوز تحقیقات گسترده‌ ای صورت نگرفته است.”

نرخ چاقی کودکان در آمریکا، طی ۳۰ سال گذشته، دو برابر و نرخ چاقی نوجوانان نیز ۳ برابر شده است. در سال ۲۰۱۰ یک‌ سوم کودکان از چاقی رنج می‌ برده‌ اند. در این تحقیق، رفتار چاقی ۳۸ کودک با استفاده از پرسش نامه مورد بررسی قرار گرفت و همچنین عملکرد مغز آن ها با استفاده از MRI مورد بررسی قرار گرفت.

چه مناطقی از مغز در رفتار خوردن دخیل هستند؟

سه منطقه از مغز در رفتار خوردن دخیل هستند:

  1. هسته اکومبنس (در ارتباط با رفتارهای انگیزشی)
  2. منطقه پیشانی (مرتبط با بازداری رفتاری)
  3. لوب آهیانه پایینی (در ارتباط با مهار پاسخ و جلوگیری از پرخوری)

محققان برای تعیین انسجام و تعادل کارکردی این سه منطقه، از MRI استفاده کردند. نویسندگان این تحقیق می‌گویند: “قصد ما این بوده که جزئیات بیشتری در ارتباط با کارکرد این سه منطقه در مغز کودکان چاق به دست آوریم.”

آن ها دریافتند که اتصالات منطقه لوب آهیانه پایینی و هسته اکومبنس در کودکان چاق کاهش می‌یابد، در حالی که ارتباط بین هسته اکومبنس و منطقه جلو پیشانی افزایش پیدا می‌ کند.

نتایج این تحقیق، منعکس‌ کننده اتصالات کارکردی غیرنرمال در افراد چاق است. تمرکز حواس می‌ تواند منجر به کاهش تکانشگری و افزایش پاسخ مهار شود.

تحقیقات انجام شده بر روی تمرکز حواس بزرگسالان چاق، ضد و نقیض بوده است؛ شاید این امر به دلیل عدم انعطاف‌ پذیری مغز بزرگسالان باشد.

استفاده از این روش، شاید بتواند یک روش خیلی مؤثر در پیشگیری از چاقی کودکان باشد.

 

منبع:

BettyAnn A. Chodkowski, Ronald L. Cowan, Kevin D. Niswender. Imbalance in resting state functional connectivity is associated with eating behaviors and adiposity in children. Heliyon, ۲۰۱۶; ۲ (۱): e۰۰۰۵۸ DOI: ۱۰.۱۰۱۶/j.heliyon.۲۰۱۵.e۰۰۰۵۸

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب