ویژگی‌های فرزندان بزرگ تر

آیا بین فرزندان بزرگ تر و کوچک‌تر تفاوت وجود دارد؟ تحقیقات زیادی بر روی اثر ترتیب تولد بر نحوه شکل‌گیری شخصیت و شناخت کودکان در حال انجام است. با اینکه برای خواهر و برادرها هم چیز به شکل یکسانی پیش می‌رود با این حال تفاوت‌هایی حداقل از نقطه نظر آماری در آن‌ها دیده‌شده است. حتی بین دوقلوها هم تفاوت‌های چشم گیری وجود دارد که باید در نظر گرفت.

سه مورد از تفاوت بین فرزندان بزرگ تر با کوچک‌تر

خود ابرازی کمال گرایانه

فرزندان بزرگ تر تمایل به ارائه تصویری بدون عیب و نقص از خود دارند، آن‌ها می‌خواهند عیب‌های خود را بپوشانند. این امر ممکن است با پریشانی روان‌شناختی در ارتباط باشد.


مقاله مرتبط: تولد فرزند جدید، چالشی برای فرزندان


ریسک پذیری

اگر کمال‌گرایی فرزندان کوچک کمتر باشد فرض بر این است که ریسک پذیری آن‌ها بیشتر است. کاملاً درست است. فرزندان کوچک‌تر حداقل در زمینه ورزشی ریسک پذیری بیشتری دارند. تحقیقی که در سال ۲۰۱۰ انجام شده، نشان داده است. خواهر و برادران جوان تر ۱.۴۸ برابر بیشتر احتمال دارد در ورزش‌های پر خطر شرکت کنند و فرزندان کوچک‌تر ۱۰.۶ برابر بیشتر احتمال دست به سرقت و دزدی بزنند.

تفاوت موجود بین فرزندان بزرگ تر با فرزندان کو چکتر

هوش

این موضوع ممکن است برگ برنده تحقیقات ترتیب تولد باشد. طی تحقیق بزرگی که بر روی ۲۰۰۰۰ نفر از سه کشور مختلف انجام شده است، نتایج نشان داده که فرزندان بزرگ‌تر از نظر هوش کمی بالاتر از سطح متوسط قرار دارند. تحقیق دیگری که هم‌زمان انجام شده بود نشان داد برخی از رگه‌های شخصیتی ربطی به ترتیب تولد ندارند از جمله: توافق، وظیفه شناسی، پایداری هیجانی، برونگرایی یا تخیل.

با توجه به تحقیقات انجام شده دانشمندان هنوز نتوانستند به این سؤالات پاسخ دهند: چرا تفاوت ظریفی بین خواهر و برادرها وجود دارد؟ و چرا ترتیب تولد فقط بر روی برخی صفات تأثیر می‌گذارد؟ و این تفاوت‌ها در چه زمینه‌هایی بیشتر وجود دارد؟

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب