موفقیت اقتصادی

 

براساس اطلاعات جمع آوری شده در ۴ دهه اخیر ثابت شده است روانشناسی اجتماعی و علم ژنتیک موضوعاتی میان رشته ای و قابل بررسی هستند و همچنین در مواردی اشتراکات و ارتباطی نیز دارند. با مطالعه ژن های هر فرد می توان به رفتار خروجی فرد و نقش او در اجتماع پی برد.

داده ها نشان می دهد که عوامل مختلف روحی و روانی نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین مشخصات ژنتیکی فرد و نتایج مهم زندگی وی از جمله دستاوردهای حرفه ای، امنیت مالی و ترقی اجتماعی، ایفا می کند. دریافت آموزش خوب نیاز به بسیاری از مهارت ها و توانایی های مرتبط با پیشرفت در زندگی دارد بنابراین ما فرض می کنیم که ژنتیک همان عامل موفقیت در تحصیل و زندگی است.

در مطالعات قبلی، انجمن علوم اجتماعی ژنتیک با پژوهش بر روی ژن های ۱۰۰ هزار نفر از مردم دریافتند که، گونه های مختلف علم اجتماعی ژنتیک را می توان جمع و تبدیل به “نمره پلی ژنیک” با سطح اموزش مرتبط کرد.

شرکت کنندگان با نمره پلی ژنیک بالای صفر به احتمال زیاد سال های تحصیلی خود را تا سطوح بالا تکمیل کرده اند در حالی که افراد با نمرات پلی ژنیک زیر صفر به احتمال زیاد سال های کمتری از تحصیل را پیموده اند و در سطوح پایین تحصیلی هستند.

در طول این دوره از مطالعات نقاط عطف رشدی که شرکت کنندگان در دوران کودکی به پایان رسانده اند را ارزیابی کردند از جمله صفات افراد، رفتار، اهداف و آرمان های نوجوانی و اهداف و نتایج بزرگسالی.

نتایج نشان داد که ژنتیک می تواند دستاوردهای تحصیلی فرد را پیش بینی کند به این صورت که افراد با نمرات بالای پلی ژنیک، مشاغل موفق تر خواهند داشت و پول خود را بهتر مدیریت می کنند و همسرانی دارای سطح بالای معلومات دانش خواهند داشت.

نکته مهم نتایج این است که نمرات پلی ژنیک بالاتر با فعالیت اجتماعی بالاتر همراه است و کودکان با نمرات پلی ژنیک بالاتر تمایل برای رسیدن به موفقیت های اجتماعی و اقتصادی بیشتری دارند حتی اگر در خانواده های فقیر متولد شوند. اطلاعات بدست آمده نشان می دهد، هوش، خودکارآمدی و مهارت های فردی نیز بخشی اثرگذار از ارتباط ژن ها هستند.

در تمام طول پژوهش، محققان نتوانستند میان نمرات پلی ژنیک و سلامت فیزیکی کودکان ارتباطی پیدا کنند.

با این همه دستاورد، محققان اعلام نمودند این پیش بینی ها انقدر قوی نیستند که اساس کل زندگی کودک را شامل شوند و معلوم نیست تا کجای زندگی افراد را دربر می گیرند.

منبع:

Association for Psychological Science

Genetic Variations linked with Social-Economic Success

تاریخ انتشار: پنج شنبه ۲۷ خرداد

تهیه شده در مجله سلامت روان اکسیر

نویسنده: بهناز خدادادیان

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب