ما در این مقاله از اکسیر قصد داریم به تعبیر خواب های مختلف و رایج، از نظر روانشناسی بپردازیم. 

با ما همراه باشید…

دیر رسیدن

 • به چه معناست: دیر کردن نشان می دهد، شما احساس می کنید که موقعیت هایی را در بیداری خود از دست می دهید. این بدان معناست که شما خود را مشغول کارهای بیهوده و بی معنی کرده اید.
 • آنچه شما باید انجام دهید: تا زمانی که به تصمیم خود متعهد نباشید، همیشه مردد خواهید بود و زمان خود را هدر خواهید داد.

تعبیر خواب های ما از نظر روانشناسی

وسیله نقلیه غیرقابل کنترل

 • به چه معناست: وسیله نقلیه، نشان دهنده توانایی شما برای پیشرفت مداوم به سوی یک هدف خاص است؛ بنابراین در بیداری، ممکن است احساس کنید که کنترل کافی بر روی مسیر رسیدن به موفقیت ندارید.
 • آنچه شما باید انجام دهید: به جای تلاش برای کنترل وضعیت، آرامش خود را حفظ کرده و  اجازه دهید غرایز اساسی، شما را به سمت بهترین مسیر هدایت کند.

سقوط (افتادن)

 • به چه معناست: احساس سقوط در خواب، نشان دهنده این است که شما در بیداری به یک شرایط خاص در زندگی خود چسبیده اید و نیاز به آرامش دارید و باید آن موقعیت را رها کنید.
 • آنچه شما باید انجام دهید: به جای آن که نگران از دست دادن کنترل خود شوید، گاهی باید به خود و دیگران اعتماد کرده و اجازه دهید هر چیزی روال طبیعی خود را طی کند و در جای خود قرار گیرد.

آماده نبودن برای امتحان

 • به چه معناست: امتحان، قضاوت ما از چگونگی توانایی ما برای انجام کارهاست؛ این خواب نشان می دهد که شما در بیداری به انتقاد خود می پردازید.
 • آنچه شما باید انجام دهید: به جای آن که در امتحان کردن خود غوطه ور شوید، آزمون واقعی از شخصیت، شما را قادر به پذیرش توانایی ها و استعدادهایتان می کند؛ به جشن گرفتن دستاوردهایتان بپردازید، به جای قضاوت های مداوم خود.

برهنگی در ملاء عام

 • به چه معناست: ما با لباس هایی که انتخاب می کنیم، تصویری خاص از خود به اطرافیانمان ارائه دهیم؛ برهنگی در خواب نشان دهنده وضعیتی است که ما در بیداری احساس آسیب و بی پناهی می کنیم.
 • آنچه شما باید انجام دهید: اگرچه ممکن است خجالت آور باشد، اما بهتر است گاهی خود واقعیمان را به دیگران نشان دهیم که استعدادهای واقعی ما را بشناسند.

افتادن دندان

 • به چه معناست: دندان های شما، نشان دهنده اعتماد به نفس و قدرتی است که احساس می کنید. برخی موقعیت ها در بیداری، باعث از بین رفتن اعتماد به نفس شما می شوند.
 • آنچه شما باید انجام دهید: به جای این که به این موقعیت ها به عنوان چیزی که شما را ضعیف می کند نگاه کنید، با آرامش به آن حقایق فکر کرده و به عنوان چالش از آن ها لذت ببرید.

فرار کردن

 • به چه معناست: مسأله ای در زندگی شما وجود دارد که می خواهید با آن مقابله کنید، اما مطمئن نیستید که  چگونه عمل کنید.
 • آنچه شما باید انجام دهید: این مسأله اغلب یک فرصت عالی برای دنبال کردن جاه طلبی شماست. اگر چه آن ها ترسناک به نظر می رسند، فرار در واقع توجه شما را به سمت استعدادهای نهفته جلب می کند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب