دلایل افسردگی بیشتر زنان در مقابل مردانReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Dec 25Rating: 5.0دلایل افسردگی بیشتر زنان در مقابل مردانقبل از نوجوانی، تفاوت کمی در میزان افسردگی در دختران و پسران وجود دارد؛ اما بین سنین 11 و 13 سالگی، افزایش ناگهانی در میزان افسردگی برای دختران وجود دارد. در سن 15 سالگی، زنان دو برابر بیشتر از مردان، افسردگی را تجربه می كنند. زمانی این اتفاق می افتد كه در دوران نوجوانی، نقش ها و انتظارات به طور چشمگیری تغییر می كنند.

قبل از نوجوانی، تفاوت کمی در میزان افسردگی در دختران و پسران وجود دارد؛ اما بین سنین 11 و 13 سالگی، افزایش ناگهانی در میزان افسردگی برای دختران وجود دارد. در سن 15 سالگی، زنان دو برابر بیشتر از مردان، افسردگی را تجربه می كنند. زمانی این اتفاق می افتد كه در دوران نوجوانی، نقش ها و انتظارات به طور چشمگیری تغییر می كنند.

استرس های دوران نوجوانی و افسردگی بیشتر زنان

استرس های دوران نوجوانی شامل تشکیل هویت، پدیدار شدن جنسیت، جدا شدن از پدر و مادر، و تصمیم گیری برای اولین بار، همراه با دیگر تغییرات فیزیکی، ذهنی، و هورمونی است. این تنش ها به طور کلی برای پسران و دختران متفاوت است و ممکن است در اغلب موارد، با افسردگی در زنان همراه شود.

مطالعات نشان می دهد که دانش آموزان دختر، نرخ قابل توجهی از افسردگی، اختلالات اضطرابی، اختلالات خوردن و اختلالات سازگاری را نسبت به  دانش آموزان پسر ــ که میزان بالاتری از اختلالات رفتار مخرب را دارند ــ نشان می دهند.

دلایل افسردگی بیشتر زنان

بزرگسالی، روابط و نقش شغل در زنان

به طور کلی فشارها می تواند به ایجاد افسردگی در اشخاصی که از نظر بیولوژیکی به این بیماری آسیب پذیر هستند، کمک کند. برخی بر این باورند که وقوع افسردگی در زنان، با توجه به آسیب پذیری بیشتر آن ها به افسردگی نیست؛ بلكه به دلیل تنش های خاصی است که بسیاری از زنان با آن ها مواجه هستند. این فشارها شامل مسئولیت های اصلی در خانه و محل کار، تک والدینی و مراقبت از کودکان و والدین سالخورده است. اینكه چگونه این عوامل ممکن است منحصراً زنان را تحت تاثیر قرار دهند، هنوز به طور کامل شناخته نشده است.

در زنان و مردان، در هنگام طلاق، میزان افسردگی اساسی در بالاترین حد است و در افراد متاهل كمتر مشاهده می شود. اما در بقیه موارد، در زنان افسردگی بیشتر از مردان دیده می شود. كیفیت ازدواج با افسردگی رابطه معناداری دارد. عدم صیمیت، اعتماد، و همچنین اختلافات زناشویی آشکار، ارتباط معناداری با افسردگی در زنان دارد. در واقع، میزان افسردگی در میان زنان ناراضی از ازدواج، در بالاترین درجه قرار دارد.

چرخه قاعدگی،‌ بارداری و یائسگی

رویدادها باروری زنان شامل چرخه قاعدگی، بارداری، ناباروری، یائسگی، و گاهی اوقات، تصمیم به نداشتن فرزند است. این وقایع، باعث نوسانات خلقی از جمله افسردگی می شود. محققان تایید كرده اند كه هورمون ها بر روی قسمت هایی از  مغز كه كنترل كننده احساسات و خلق است، تاثیر می گذارند.

سوء استفاده

تحقیقات نشان داده است زنانی كه در كودكی مورد سوء استفاده قرار گرفته اند، بیشتر از دیگران در طول زندگی خود، افسردگی را تجربه می كنند. علاوه بر این، مطالعات متعددی، بروز افسردگی در زنانی كه در نوجوانانی یا بزرگسالانی مورد تجاوز قرار گرفته اند را نشان می دهد. زنانی که به اشکال دیگر مورد سوء استفاده قرار گرفته اند، مانند سوء رفتار جسمی و تجربه آزار و اذیت جنسی در کار، همچنین ممکن است میزان بالاتری از افسردگی را تجربه کنند. سوء استفاده ممکن است به افسردگی از طریق ایجاد اعتماد به نفس پایین، احساس درماندگی، سرزنش خود، و انزوای اجتماعی منجر شود.

فقر و افسردگی

غم و اندوه و روحیه پایین در میان افراد با درآمد کم و کسانی که فاقد حمایت های اجتماعی هستند، شایع تر است. اما تحقیقات هنوز نشان نداده است که آیا افسردگی در میان کسانی که در مواجهه با این عوامل استرس زا محیطی هستند، شایع تر است یا نه.

افسردگی در سنین بالاتر

در زنان سالخورده مانند زنان جوان نیز افسردگی بیشتر مشاهده شده است. همچنین زنانی كه ازدواج نكرده اند، میزان افسردگی در آن ها بیشتر دیده شده است.

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر