قبل از نوجوانی، تفاوت کمی در میزان افسردگی در دختران و پسران وجود دارد؛ اما بین سنین ۱۱ و ۱۳ سالگی، افزایش ناگهانی در میزان افسردگی برای دختران وجود دارد. در سن ۱۵ سالگی، زنان دو برابر بیشتر از مردان، افسردگی را تجربه می کنند. زمانی این اتفاق می افتد که در دوران نوجوانی، نقش ها و انتظارات به طور چشمگیری تغییر می کنند.

استرس های دوران نوجوانی و افسردگی بیشتر زنان

استرس های دوران نوجوانی شامل تشکیل هویت، پدیدار شدن جنسیت، جدا شدن از پدر و مادر، و تصمیم گیری برای اولین بار، همراه با دیگر تغییرات فیزیکی، ذهنی، و هورمونی است. این تنش ها به طور کلی برای پسران و دختران متفاوت است و ممکن است در اغلب موارد، با افسردگی در زنان همراه شود.

مطالعات نشان می دهد که دانش آموزان دختر، نرخ قابل توجهی از افسردگی، اختلالات اضطرابی، اختلالات خوردن و اختلالات سازگاری را نسبت به  دانش آموزان پسر ــ که میزان بالاتری از اختلالات رفتار مخرب را دارند ــ نشان می دهند.

دلایل افسردگی بیشتر زنان

بزرگسالی، روابط و نقش شغل در زنان

به طور کلی فشارها می تواند به ایجاد افسردگی در اشخاصی که از نظر بیولوژیکی به این بیماری آسیب پذیر هستند، کمک کند. برخی بر این باورند که وقوع افسردگی در زنان، با توجه به آسیب پذیری بیشتر آن ها به افسردگی نیست؛ بلکه به دلیل تنش های خاصی است که بسیاری از زنان با آن ها مواجه هستند. این فشارها شامل مسئولیت های اصلی در خانه و محل کار، تک والدینی و مراقبت از کودکان و والدین سالخورده است. اینکه چگونه این عوامل ممکن است منحصراً زنان را تحت تاثیر قرار دهند، هنوز به طور کامل شناخته نشده است.

در زنان و مردان، در هنگام طلاق، میزان افسردگی اساسی در بالاترین حد است و در افراد متاهل کمتر مشاهده می شود. اما در بقیه موارد، در زنان افسردگی بیشتر از مردان دیده می شود. کیفیت ازدواج با افسردگی رابطه معناداری دارد. عدم صیمیت، اعتماد، و همچنین اختلافات زناشویی آشکار، ارتباط معناداری با افسردگی در زنان دارد. در واقع، میزان افسردگی در میان زنان ناراضی از ازدواج، در بالاترین درجه قرار دارد.

چرخه قاعدگی،‌ بارداری و یائسگی

رویدادها باروری زنان شامل چرخه قاعدگی، بارداری، ناباروری، یائسگی، و گاهی اوقات، تصمیم به نداشتن فرزند است. این وقایع، باعث نوسانات خلقی از جمله افسردگی می شود. محققان تایید کرده اند که هورمون ها بر روی قسمت هایی از  مغز که کنترل کننده احساسات و خلق است، تاثیر می گذارند.

سوء استفاده

تحقیقات نشان داده است زنانی که در کودکی مورد سوء استفاده قرار گرفته اند، بیشتر از دیگران در طول زندگی خود، افسردگی را تجربه می کنند. علاوه بر این، مطالعات متعددی، بروز افسردگی در زنانی که در نوجوانانی یا بزرگسالانی مورد تجاوز قرار گرفته اند را نشان می دهد. زنانی که به اشکال دیگر مورد سوء استفاده قرار گرفته اند، مانند سوء رفتار جسمی و تجربه آزار و اذیت جنسی در کار، همچنین ممکن است میزان بالاتری از افسردگی را تجربه کنند. سوء استفاده ممکن است به افسردگی از طریق ایجاد اعتماد به نفس پایین، احساس درماندگی، سرزنش خود، و انزوای اجتماعی منجر شود.

فقر و افسردگی

غم و اندوه و روحیه پایین در میان افراد با درآمد کم و کسانی که فاقد حمایت های اجتماعی هستند، شایع تر است. اما تحقیقات هنوز نشان نداده است که آیا افسردگی در میان کسانی که در مواجهه با این عوامل استرس زا محیطی هستند، شایع تر است یا نه.

افسردگی در سنین بالاتر

در زنان سالخورده مانند زنان جوان نیز افسردگی بیشتر مشاهده شده است. همچنین زنانی که ازدواج نکرده اند، میزان افسردگی در آن ها بیشتر دیده شده است.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب