احتکار

احتکار در DSM-5 به عنوان یک مشکل جدا در نظر گرفته شده است و با ملاک های زیر مشخص می شود:

مشکل مداوم با دور انداختن اشیا و اموال، صرف نظر از ارزش واقعی آنها

ذخیره کردن اشیا و اموال و هنگام دور انداختن آن احساس استرس زیادی دارند.

مشکلات قابل توجه روانشناختی، عاطفی و مشکل در عملکرد  فرد وجود دارد.

آیتم هایی که اغلب احتکار می شوند شامل لباس، کتاب، روزنامه ها، صورتحساب و رسید، ظروف، حیوانات و یا داده های الکترونیکی و ایمیل هستند.


مقاله مرتبط: DSM-5 با نسخه های قبلی چه تفاوتی دارد؟


چه تفاوتی بین احتکار و جمع آوری است؟

تفاوت اصلی در چگونگی ذخیره اشیا است: جمع کننده به صورت سازمان یافته و مرتب این کار را انجام می دهد و آنها قادر به دست کشیدن از مجموعه خود مثلا فروش آن برای بهبود مجموعه هستند و کمترین احساس ناراحتی و پریشانی را خواهند داشت.

افراد احتکار کننده برخلاف دیگران تمایلی به اشتراک گذاری علایق خود با دیگران ندارند و احساس شرم و تحقیر می کنند اگر مجموعه پر هرج و مرج اشیا جمع شده را به دیگران نشان دهند.

چگونگی تاثیر احتکار بر زندگی فرد

احتکار زندگی افراد را از نظر فیزیکی، روانی و اجتماعی تحت تاثیر قرار می دهد. افراد با مشکلات شدید احتکار استانداردهای بهداشت بسیار ضعیفی دارند و اغلب در این مورد غفلت می کنند ممکن است دسترسی به حمام برایشان مشکل باشد و در خانه انواع حشرات و موش وجود داشته باشد.

احتکار می تواند بر زندگی خانوادگی و اجتماعی آنها تاثیر گذارد. افراد احتکار کننده تمایلی به پذیرش مهمان ندارند یا مخالف این امر هستند و این موضوع می تواند باعث انزوا و تنهایی آنها شود. احتکار زندگی آنها را در هم می شکند و کیفیت زندگی آنها را پایین می آورد. اعضای خانواده معمولا سطح استرس بالایی را گزارش می کنند. احتکار همچنین می تواند هزینه های زیادی به بار آورد بدلیل حاضر نشدن فرد در محل کار و هزینه های زیاد برای ذخیره اقلام  و اشیا.

احتکار کردن اشیا

درمان احتکار

درمان فردی می تواند به بهبود کیفیت زندگی این افراد کمک کند. اولین تماس معمولا از سمت اعضای خانواده است که از این رفتار به شدت عصبانی هستند و درد و رنج زیادی را تحمل می کنند. فرد احتکار کننده نیز درد و رنج زیادی را متحمل می شود و نیاز دارد که توسط درمانگر درک شده و قضاوت نشود. کلید درک این افراد این است که چه چیز دست کشیدن و دور انداختن این اشیا را برایش سخت می کند و چرا این درهم ریختگی به وجود آمده است.

درمانگر می توانند کشف کند چه نوع دیواری فرد ساخته است. چرا؟ برای چه کسی؟ چرا فرد نیاز به چنین مرز یا حفاظی دارد؟ دیوار نشانه چیست؟ فرد سعی دارد از طریق آن چه چیزی بگوید، آیا فریاد کمک است؟

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب