نیلوفر جباری

روانشناس کودک و نوجوان
سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
کارشناسی: روانشناسی از دانشگاه گیلان
فعالیت های حرفه ای
روان درمانگر کودک و نوجوان در کلینیک اکسیر
مدرس کارگاه های روانشناسی در زمینه ی کودک و نوجوان مربی هوش و خلاقیت
روانشناس و محقق هوش کودکان
روانشناس و مسئول دپارتمان روانشناسی کارگاه های آموزشی
ساعت دوره جامع تربیت درمانگرکودک و نوجوان زیر نظر دکتر محمد ترکمان
ساعت دوره کارورزی مشاور و روان درمانگر کودک و نوجوان زیر نظر دکتر محمد ترکمان
ساعت دوره واقعیت درمانی در موسسه ویلیام گلاسر امریکا زیر نظر دکتر علی صاحبی
ساعت دوره ی درمان CBT زیر نظر دکتر حسن حمیدپور
ساعت دوره ی فرزندپروری زیر نظر دکتر سارا گودرزی
ساعت دوره ی درمان سوگواری درکودکان و نوجوانان زیر نظر دکتر سارا گودرزی
ساعت دوره ی سازگاری کودکان با طلاق والدین زیر نظر دکتر سارا گودرزی
ساعت دوره ی همدلی درکودکان و نوجوانان زیر نظر دکتر سارا گودرزی
ساعت دوره ی مدیریت خشم درکودکان و نوجوانان زیر نظر دکتر سارا گودرزی
 ساعت دوره ی اضطراب درکودکان و نوجوانان زیر نظر دکتر سارا گودرزی