دکتر محمدرضا نجارزادگان
متخصص اعصاب و روان
فارغ التحصیل سال ۹۶ دانشگاه علوم پزشکی ایران )انستیتو روانپزشکی تهران(
ریاست بیمارستان شهدای شهرستان تکاب، استان اذربایجان غربی
ریاست پزشکی قانونی شهرستان تکاب استان اذربایجان غربی
مشاور و دبیرعلمی کارگروه کاهش آسیب های اجتماعی در مجلس شورای اسالمی دوره دهم
رییس کمیته رزیدنتی انجمن روانپزشکان ایران سال ۹۳-۹۶
برنده جایزه بین المللی طب اعتیاد ایزاما سال ۲۰۱۵
برنده جایزه شبکه بین المللی روانپزشکان جوان در یونان سال ۲۰۱۶
چاپ بیش از ۴۰ عنوان مقاله علمی پژوهشی در مجالت معتبر
سابقه فعالیت شغلی در بیمارستان های روانپزشکی میمنت، مهرگان و ایرانیان و کلینیک های روانشناسی یاریگر و شریف
سابقه فعالیت شغلی در بیمارستان شهدا استان اذربایجان غربی