تحصیلات

 

 دکتری روانشناسی عمومی ،   دانشگاه نائین
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ، دانشگاه ساوه
کارشناسی مامائی ، دانشگاه علوم پزشکی

 

فعالیت های حرفه ای
زوج درمانگر و مشاور جنسی در مرکز مشاوره اکسیر
زوج درمانگر و مشاور جنسی در مرکز مشاوره همکده
عضو اکادمی طرحواره درمانی دکتر عباس شفیعی
مرکز مشاوره نی نی سایت                                                       
سایت مشاوره  من مامانم
مرکز مشاوره نیاوران
 اداره بهداشت ورامین
مرکز ناباروری این سینا   جهاد دانشگاهی

 

انتشارات
مقایسه   بحران  هویت در نوجوانان دارای مادرانشاغل و مادران غیر شاغل  اولین همایش منطقه ای توسعه پرستاری و مامایی با محوریت   خدمات مراقبتی جامعه نگر
شادکامی ذهنی ، عوامل زیر ساختاری و موثر  بر آن    اولین همایش منطقه ای توسعه پرستاری و مامایی با محوریت   خدمات مراقبتی جامعه نگر
رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی   معلمان در یادگیری دانش اموزان مدارس دخترانه در مقطع ابتدایی منطقه ۸ شهر تهران  مجله علمی پژوهشی در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی  ( سال پنجم) شماره ۱۵    بهار ۱۳۹۸ ص ۲۴۷-۲۲۸
کار گاه های آموزشی
کارگاه اختلالات یادگیری زیر نظر دکتر تبریزی و علیزاده
کارگاه تقویت روابط زوجی و پیشگیری از خیانت متمرکز بر رابطه جنسی دکتر عفت السادات مرقاتی خویی
 کار گاه دوره تربیت درمانگر اختلال عملکرد جنسی دکتر آذین، دکتر مهرابی، دکتر طیبی
کار گاه  آموزشی سی بی تی  زیر نظر دکتر فهیمه رضاییکار گاه پذیرش  و معاینه اولی   ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن   ، زیر نظر دکتر فرود
کار گاه اموزشی   اختلالات جنسی ،  مرکز ناباروری و سقط مکرر ابن سینا جهاد دانشگاهی ، زیر نظر دکتر  علی آذین
کارگاه   اموزشی جامع درمانگر تربیت کودک ، دکتر  فرحناز کیان ارثی
کارگاه اموزشی سکس تراپی ، دکتر فتوحی
کارگاه آموزشی کیس ریپورت ، دکتر فتوحی
کارگاه اموزشی    خانواده درمانی  ، دکتر بوستانی   ، ۱۰۰ ساعت
کارگاه اموزشی زوج درمانی هیجان محور ، دکتر اسد پور
کارگاه تربیت زوج درمانگر ،   دکتر اسد پور و دکتر بوستانی ، ۱۵۰ ساعت
کارگاه  تربیت مشاور طلاق و خیانت زناشویی ، دکتر بوستانی پور و دکتر قدرتی ، ۷۵ ساعت
سابقه تدریس
دانشگاه  علمی کاربردی گروه روانشناسی
موسسئه  علمی نیک سیما