1. لیسانس مدیریت
  2. فوق لیسانس روانشناسی
  3. دکترای روانشناسی (صنعتی و سازمانی)

برای مشاهده و دریافت رزومه دکتر امیر محرابی بر روی لینک کیلیک کنید.