پیشرفت و موفقیت شغلی هم به مانند هر کار درست و درمان دیگری، نیاز به طی کردن مراحلی دارد. در واقع موفقیت در شغل و کسب و کار، زمانی بدست می آید که گام های رسیدن به آن، محکم و به درستی برداشته شود.

۳ گام تا موفقیت شغلی

برای رسیدن به موفقیت شغلی، تنها سه گام فاصله هست. اگر این سه گام را به درستی بردارید، اطمینان داشته باشید که موفقیت در پایان راه انتظار شما را می کشد…

3 گام تا موفقیت شغلی

  ۱. خودآگاهی

بسیاری از مردم نمی دانند از زندگیشان چه می خواهند، قرار است چه کار کنند و انجام چه کارهایی خوشحالشان می کند. وقتی از این افراد پرسیده می شود: “دوست دارید چه کاره شوید؟!” آن ها اول کمی مِن و مِن می کنند و بعد هم همینطور به یک نقطه خیره می شوند. چنین افرادی خودآگاهی ندارند و به خاطر همین، گرفتار روزمرگی می شوند.

بنابراین نخستین گام برای دستیابی به موفقیت شغلی در مقیاس های گوناگون، دانستن این است که می خواهید چه کار کنید تا بتوانید در مسیر درست برای رسیدن به خواسته تان گام بردارید.

  ۲. کسب درآمد

خیلی از افراد جای مرحله اول و دوم را عوض می کنند؛ یعنی اول می خواهند به پول برسند و بعد تازه می فهمند چه باید بکنند. آن ها شغلی را می یابند فقط به خاطر اینکه درآمدی داشته باشند و بعد تازه به این نکته پی می برند که از خودشان اصلا رضایت ندارند. دستور العمل موفقیت، اول یافتن آن چیزی است که می توانید از پسش بربیایید، علاقه تان است و از آن لذت می برید و بعد تازه فکر کردن به نحوه پول در آوردن از آن کار است.

کسب درآمد

  ۳. توسعه

حالا که علاقه و خواسته خود را یافته اید و به نحوه پول درآوردن از آن هم دست پیدا کرده اید، نوبت گسترش و توسعه دادن تواناییتان در زمینه شغل است. حالا باید دنبال مشتری های بیشتر بگردید، زمینه کاریتان را توسعه دهید.

نتیجه ی این سه مرحله، رسیدن به درآمد از شغلی است که شما با علاقه و آگاهی، آن را انجام می دهید و این ایده آل ترین حالت ممکن برای پول درآوردن است.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب