دانشمندان تا کنون می دانند که مادران چاق، کودکان چاق به دنیا می آورند؛ ولی این که چه عاملی این خطر را افزایش می دهد، تا کنون مشخص نیست.

ژن های چاقی مادر از طریق بند ناف به جنین منتقل می شود!

محققین در مرکز دیابت جاسلین، نشان داده اند که سلول های بند ناف کودکانی که مادران چاق دارند، یک اختلال در ژن های مسئول متابولیسم بدن در مقایسه با کودکان عادی دارند.

محقق مرکز دیابت جاسلین می گوید: “این یافته ممکن است به پیشگیری چاقی کودکان کمک کند و بتوان قبل و بعد از تولد، جلوی چاقی کوکان را گرفت.”

علت افزایش خطر چاقی

این مطالعه نشان می دهد که افزایش خطر چاقی ممکن است به دلیل زیاد بودن سطح یک نوع چربی خاص در خون مادر باشد که از طریق بند ناف به کودک منتقل می شود.

نتایج این تحقیق از مقایسه خون مادران با اضافه وزن و شاخص توده بدنی بالا که کودک چاق به دنیا آورده بودند و مادران نرمال بدست آمده است.

دانشمندان، سلول های بند ناف دو گروه مادران را جمع آوری و بررسی کردند. تیم جانسین کشف کرد که افزایش چاقی مادران با میزان بالای میتوکندری (که موتور سلول است) و سایر ژن های مرتبط با متابولیسم ارتباط دارد.

با توجه به این تحقیق می توان برخی از اختلالات متابولیسم را قبل از انتقال به جنین بررسی و پیشگیری کرد. در بررسی های نوزادان مادران چاق نیز مشاهده شد که میزان اسیدهای چرب و لیپیدهای خاص متابولیسم مرتبط با چاقی، در سطح بالایی بود.

دانشمندان امیدوارند که با شناسایی دقیق نشانگرهای خون داخل بند ناف، بتوانند کودکان در معرض چاقی را تشخیص و از بروز چاقی در آن ها پیشگیری کنند.

 

منبع:

S M R Costa, E Isganaitis, T J Matthews, K Hughes, G Daher, J M Dreyfuss, G A P da Silva, M-E Patti. Maternal obesity programs mitochondrial and lipid metabolism gene expression in infant umbilical vein endothelial cells. International Journal of Obesity, 2016;DOI: ۱۰.۱۰۳۸/ijo.2016.142

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب