زبان بدن بهتری داشته باشیم 

هیچ روش مطمئنی برای استفاده از زبان بدن وجود ندارد. بسته به اینکه با چه کسی حرف می زنید و در چه محیطی قرار دارید، چه کاری انجام می دهید و چه می گویید، زبان بدن به روش های مختلفی تعبیر و تفسیر می شود. وقتی با رئیستان حرف می زنید، با وقتی که با همکاران یا دوستان خود حرف می زنید از زبان بدن متفاوتی استفاده می کنید.
تغییر کوچکی در زبان بدن می تواند تأثیر بزرگی بر اطرافیان شما بگذارد. ولی قبل از آن که شروع به تغییر زبان بدن خود کنید، باید زبان بدن خود را بشناسید. به نحوه ایستادن، نشستن و استفاده از دست ها و پاهای خود هنگام صحبت با افراد دقت کنید. یکی از بهترین راه ها برای شناخت زبان بدن تان، تمرین کردن جلوی آینه است. شاید به نظرتان خنده دار بیاید، ولی واقعاً به شما کمک خواهد کرد. بدین ترتیب متوجه می شوید که وقتی با دیگران صحبت می کنید چطور به نظر می رسید و چگونه از زبان بدنتان استفاده می کنید.
همچنین می توانید نحوه نشستن و ایستادن خود را مجسم کنید تا احساس راحتی و اعتماد به نفس داشته باشید یا نحوه برقرار ارتباط و صحبت با یک نفر را مجسم کنید. همکاران، دوستان، افراد معروف، الگوها و افرادی که فکر می کنید زبان بدن خیلی خوبی دارند و مهارت آنها در ارتباطات بالاست را زیر نظر بگیرید و آن ها را تماشا کنید. ببینید آنها چه می کنند و چه نمی کنند. البته شما نباید خودتان را با دیگران مقایسه کنید. این که آن ها زبان بدنشان بهتر از شماست دلیل نمی شود که انسان بهتری باشند. شما برای بهبود زبان بدن خود فقط به کمی زمان نیاز دارید.
شاید در ابتدا به نظرتان برسد که دارید ادای فرد دیگری را درمی آورید، ولی باید این کار را بکنید تا تبدیل به بخشی از شما شود و بدین ترتیب زبان بدن و مهارت های ارتباطی خود را بهبود ببخشید. از اینکه ادا دربیاورید یا نقش بازی کنید نترسید، زیاد تمرین کنید و روی خودتان نظارت داشته باشید تا تعادل خوبی پیدا کنید.

تمرین هایی برای بهبود زبان بدن

دست به سینه نباشید و پاهایتان را روی هم نیندازید

دست به سینه

حتما شنیده اید که می گویند دست به سینه نباشید برای اینکه شما را در حالت تدافعی و محتاط نشان می دهد. در مورد پاها هم همین طور است، پاهایتان را روی هم نندازید.

ایجاد تماس چشمی بدون زل زدن

ایجاد تماس چشمی

حتماً تماس چشمی برقرار کنید، ولی نباید زل بزنید و خیره نگاه کنید. اگر با چند نفر حرف می زنید، با همه تماس چشمی برقرار کنید تا ارتباط شما با آن ها قوی تر شود و مطمئن شوید که آن ها به حرف های شما گوش می کنند. اگر تماس چشمی برقرار نکنید، ممکن است به نظر برسد که به خودتان مطمئن نیستید یا گیج شده اید و یا بی اعتنا هستید.
در عین حال نباید بیش از حد تماس چشمی برقرار کنید زیرا ممکن است افراد از شما بترسند. اگر خجالتی و کمرو هستید، برقراری تماس چشمی در ابتدا برای شما سخت است، ولی وقتی به آن عادت کردید، برایتان راحت تر می شود.

اشغال کردن فضا

از اینکه فضایی را اشغال کنید نترسید. وقتی با کسی حرف می زنید کمی فضا اشغال کنید. وقتی با پاهای باز می نشینید یا می ایستید، این نشان می دهد که اعتماد به نفس دارید و در کنار افراد احساس راحتی می کنید.

شانه های خود را ریلکس کنید

هنگامی که احساس تنش یا فشار داشته باشید در شانه هایتان به خوبی نمود پیدا می کند. ممکن است آن ها را کمی به جلو خم کنید. سعی کنید آرام باشید و شانه های خود را به سمت عقب حرکت دهید.

تکان دادن سر

وقتی که دیگران با شما صحبت می کنند گاهی سرتان را به نشانه تأیید حرکت دهید تا نشان دهید که در حال گوش دادن هستید. ولی زیاد این کار را تکرار نکنید.

راست بنشینید

یاد بگیرید که به حالتی راحت و ریلکس، ولی راست بنشینید. اگر می خواهید صادقانه نشان دهید که به حرف های طرف مقابل گوش می کنید، باید کمی به جلو خم شوید. برای آنکه نشان دهید راحت هستید و اعتماد به نفس دارید، به عقب تکیه دهید. ولی زیاد خود را راحت و لمیده نشان ندهید، زیرا این حالت نشانه خودخواهی است و شما را غیرصمیمی نشان می دهد.

لبخند بزنید و بخندید

لبخند زدن

قیافه جدی به خود نگیرید. راحت باشید. وقتی کسی حرف خنده داری می زند، لبخند بزنید و حتی بخندید. اگر انسان مثبت اندیشی باشید، افراد تمایل بیشتری به گوش دادن به شما و بودن در اطرافتان دارند. البته نباید تنها کسی باشید که به جوک ها می خندد، زیرا در این صورت عصبی به نظر می رسید. وقتی به فردی معرفی می شوید، لبخند بزنید، ولی ادای لبخند زدن را درنیاورید. زیرا افراد می فهمند که لبخند شما مصنوعی است.

به صورتتان دست نزنید

دست زدن به صورت

واقعیت این است که دست زدن به صورت (به خصوص به بینی) هنگام صحبت کردن، یکی از بدترین عاداتی است که باید آن را ترک کنید. البته ترک این عادت دشوار است، ولی برای بهبود زبان بدن بسیار ضروری است. لمس کردن صورت باعث می شود که عصبی به نظر برسید و در طول صحبت با طرف مقابل حواس او را پرت کنید.

وول نخورید

سعی کنید تا آنجا که می توانید حرکات اضافی و تیک های عصبی از خود نشان ندهید، مثلاً انگشت خود را روی میز نزنید و پاهایتان را تکان ندهید. وقتی می خواهید حرف تان را به طرف مقابل بزنید، وول خوردن حواس طرف مقابل را پرت می کند. آرام باشید و چند نفس عمیق بکشید. این یکی از مهمترین گام ها در جهت بهبود زبان بدن است.

از دست هایتان استفاده کنید

استفاده از دست

بجای آنکه صورت خود را بخارانید یا با دست هایتان ور بروید و وول بخورید، یاد بگیرید که در طول مکالمه از دست هایتان طوری استفاده کنید که اعتماد به نفس شما را نشان دهند. می توانید از دست ها برای توضیح یا شرح ایده های خود استفاده کنید. البته نباید زیادی دست هایتان را تکان بدهید زیرا این کار برای مخاطب آزاردهنده است و حواس او را پرت می کند.

آهسته حرکت کنید

این مسئله برای همه امور صادق است. اگر به تند راه رفتن عادت کرده اید باید تمرین کنید که آهسته تر قدم بردارید. این باعث می شود که آرام تر باشید و اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید. اگر کسی شما را مخاطب قرار می دهد، آرام تر سرتان را برگردانید. وقتی با کسی صحبت می کنید، تند صحبت نکنید. تند صحبت کردن نشان می دهد که کمبود اعتماد به نفس دارید و با تند حرف زدن ممکن است منظورتان را خوب تفهیم نکنید.

ستون فقرات خود را صاف نگه دارید

بسیاری از ما با حالتی بسیار درست و پشت صاف می نشینیم یا می ایستیم. ولی بسیاری نیز نمی دانند که انتهای ستون فقرات به پشت سر می رسد، بنابراین گردن خود را به جلو خم می کنند. باید کل ستون فقرات را صاف نگه داشتن تا حالت جذاب تر و با اعتماد به نفس تری به بدن داد.

زیاد نزدیک یا زیاد دور نایستید

فاصله ایستادن

اگر می خواهید به طرف مقابل سیگنال درستی نشان بدهید، به فاصله تا آن ها اهمیت بدهید. اگر هنگام صحبت کردن زیادی نزدیک بنشینید، ممکن است “پررو” به نظر برسید و اگر زیادی دور باشید، “بی اعتنا” محسوب می شوید. اینکه افراد در چه فاصله ای از یکدیگر قرار می گیرند را به خوبی زیر نظر قرار دهید و اگر می بینید فردی هنگام صحبت با شما کمی عقب می رود، شما هم کمی به عقب بروید. هر کسی فضا و حریم شخصی خودش را دارد که نباید به آن تعدی شود.

انعکاس

انعکاس

اگر در تلاشید تا زبان بدن خود را بهتر کنید، انعکاس آینه وار به شما کمک می کند. گاهی اوقات پیش می آید که وقتی با کسی میانه خوبی داریم و از او خوشمان می آید، به تدریج و بطور ناآگاهانه آینه ای از رفتار او می شویم. اگر مخاطب تان به جلو خم شد شما هم به جلو خم شوید، اگر دستانش را روی پاهایش گذاشت شما هم همین کار را بکنید. ولی سعی کنید در این کار افراط نکنید. زیرا قرار نیست آینه همه افرادی که با آنها ملاقات می کنید باشید.

 نگرش مثبتی داشته باشید

وقتی احساس مثبت و اعتماد به نفس بالایی دارید، این حالت در زبان بدن تان نیز مشخص می شود. به همین دلیل است که وقتی با کسی صحبت می کنید باید نگرش مثبت و ریلکسی داشته باشید. در واقع وقتی نوبت به زبان بدن و مهارت های ارتباطی می رسد، نگرش شما تفاوت زیادی ایجاد می کند.
مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب