نگهداری خانه، کلید اصلی هر رابطه ی بلند مدتی است. دعوای افراد خانواده بر سر وظایف روزمره، قدمت بسیار زیادی دارد اما با چند راهکرد ساده میتوان از آن جلوگیری کرد.

 

 

مراحل

بین اعضای خانواده برای تقسیم کارها بحث و گفتگو کنید. هر خانه ای وظایف روزمره ی مشخصی دارد که باید همیشه انجام شود. اولین گام شناسایی این کارها است. سپس باید با همه ی اعضای خانواده- کسانی که به اندازه ی کافی برای انجام یک وظیفه بزرگ باشند- نشسته و درمورد انجام این وظایف صحبت کنید. اجازه دهید هرکس وظیفه ای انتخاب کند و با دیگر اعضای خانواده مشورت کنید که با آن موافق باشند. انجام این کار باعث میشود که آنها تمایل بیشتری برای انجام کاری که انتخاب کرده اند داشته باشند.

 • لیستی از هر کاری که باید انجام شود و دوره ای که در آن باید آن کار انجام شود تهیه کنید.
 • کارها را میان همه ی اعضای خانواده تقسیم کنید.
  • کارها را به تفکیک جنسیت تقسیم نکنید. اگر پسر خانواده با ظرف شستن مشکلی ندارد اما دختر خانواده از این کار متنفر است، پس این وظیفه را به پسر بدهید. به همین شکل ، هیچ دلیلی ندارد که یک زن نتواند پارکینگ را تمیز کند یا چمن ها را بزند. سعی کنید همه را راضی نگه دارید یا حداقل کمترین نارضایتی را ایجاد کنید.
  • اطمینان حاصل کنید که هر کس حداقل یک کار که از آن بدش نمی آید یا حتی آنرا دوست دارد در برنامه اش داشته باشد. سعی کنید به یک فرد کارهای زیادی که از آنها تنفر دارد ندهید.

 

 

تقویم درست کنید اکنون که می دانید چه کسی چه کاری انجام می دهد، می توانید یک تقویم کارهای روزمره درست کنید و در آن کارهای مربوط به هر شخص و زمان انجام آن را بنویسید. اطمینان حاصل کنید که تقویم در دسترس همه ی افراد باشد.

 

 

وظایف خود را انجام دهید. شما هرگز نمیتوانید دیگران را به کارهایشان وادار کنید، اگر خودتان کارهایتان را انجام ندهید. رفتار شما در قبال کارهای منزل الگویی برای دیگران است.

 

 

به کسانی که فراموش کرده اند یادآوری کنید. با ملایمت و خونسردی، وظایف و زمان انجام آن را به کسانی که فراموش کرده اند یادآوری کنید. از عیب جویی و غر زدن خودداری کنید زیرا اینکار فقط خشونت به بار می آورد.

 

 

در صورت موثر نبودن برنامه، دوباره برنامه ریزی کنید. گاهی اوقات اولین برنامه ریزی شما درست کار نخواهد کرد. پس دوباره تلاش کنید. پیدا کردن یک تعادل مناسب کار دشواری است.

 

نکات

 • محدودیت های زمانی دیگران را نیز درنظر بگیرید. مثلا کودکانی که به مدرسه میروند باید روی درس و تکالیف مدرسه تمرکز کنند. همچنین ممکن است یکی از والدین شاغل باشد و دیگری خانه دار. در این حالت توزیع نابرابر کارها عادلانه تر است.
 • شما ممکن است مجبور به چیدن برنامه های مختلف برای فصل های مختلف شوید ، زیرا برخی از کارهای خانه وابسته به وضعیت آب و هوا است.
 • از نشانگرهای رنگی مختلف برای افراد مختلف در تقویم وظایف استفاده کنید.

هشدارها

 • اگر هرچقدر در چیدن کارها تلاش میکنید بازهم همسرتان با آن مشکل دارد، ممکن است ایراد کار فراتر از انجام وظایف روزمره باشد.

چیزهایی که نیاز دارید

 • تقویم جدید و خالی

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب