اشتغال در کارهایی که چالش فکری بیشتری ایجاد می کند، با حافظه بهتر و دیگر کارکردهای شناختی در ارتباط است. این گزارش، تحقیقی است که در آمریکا انجام گرفته است.

علاوه بر این، نتایج تحقیق جوزف و همکاران از دانشگاه فلوریدا نشان می دهد که کارهای فیزیکی و فعالیت هایی که به نیروی بدنی بیشتری احتیاج دارد، با توانمندی های شناختی پایین در ارتباط است. این نتایج از تجزیه و تحلیل داده هایی از مشخصه های شغلی و سنجش توانمندی شناختی ۲۰۰۰ کارگر آمریکایی بدست آمده است. این تحقیق، با حمایت مرکز مطالعات سلامت و پیری آمریکا انجام گرفته است.

پیچیدگی شغلی با عملکرد شناختی بالاتر در ارتباط است

شغل و موقعیت شغلی هر کارگر از نظر پیچیدگی شغلی و میزان چالش های هوشمندانه بررسی شد. هر دو فاکتور جسمانی و روانی محیط کار از نظر ایجاد چالش های هوشمندانه بررسی شد.

بالاتر بودن پیچیدگی شغلی با حافظه بهتر، هم در زنان و هم در مردان مرتبط بود. در رابطه با زنان به طور ویژه پیچیدگی شغلی با حافظه رویدادی و عملکردهای اجرایی بهتر در ارتباط بود.

در هر دو جنس، افرادی که دارای شغل های فیزیکی و خطرناک بودند، از عملکرد پایین حافظه رویدادی و عملکردهای اجرایی رنج می بردند.

نتیجه گیری

میتوان از این مطالعه نتیجه گرفت که پیچیدگی شغلی با عملکرد شناختی بالاتر در طول زندگی در ارتباط است. شغل هایی که دارای پیچیدگی شناختی هستند بیشتر نیاز به توانمندی های حل مسئله دارند و این نیاز با افزایش ساختارها و ارتباطات مغزی محافظی در برابر نقص شناختی در پیری است.

نتایج این تحقیق ملاحظاتی برای انتخاب شغل برای ما ایجاد میکند. در یک طرف، شغل های فیزیکی با توانمندی پایین شناختی در طول زندگی و پیری و در طرف دیگر، شغل های هوشمندانه با توانمندی بالای شناختی، این ما هستیم که می توانیم از بین این دو دست به انتخاب بزنیم.

 

منبع تحقیق:

Journal of Occupational and Environmental Medicine. “‘Occupational complexity’ linked to better cognitive performance

تاریخ انتشار:

۱۸ می ۲۰۱۶

تهیه شده در مجله سلامت روان اکسیر

نویسنده: حمید احدی

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب