محققین گروه شناخت و پلاستیسیتی مغزی از داشگاه بارسلون، با همکاری محققین دانشگاه مک گیل، تحقیقی انجام داده اند که در آن مکانیسم های مغزی عدم حساسیت به موسیقی و اهمیت موسیقی در روند رشد مغزی و ارتباط بین منطقه شنوایی و احساسات را گوشزد کرده اند.

مغز افرادی که از موسیقی لذت نمی برند

مغز افرادی که از موسیقی لذت نمی برند

موسیقی در همه جای دنیا به عنوان یک پاداش لذت بخش در نظر گرفته می شود؛ ولی حدود ۳ تا ۵ درصد جمعیت نرمال، از موسیقی لذت نمی برند. این شرایط به نام فقدان لذت موسیقی شناخته شده است که در آن، فرد هیچ گونه درکی از اطلاعات ریتمیک و فواصل زمانی ندارد. پاسخ این افراد به سایر محرک ها لذت بخش مانند پول نرمال و عادی است.

نتایج این تحقیق که با استفاده از داده های FMRI بدست آمده بود، نشان داد که کاهش لذت موسیقی با کاهش فعالیت هسته اکامبنس، که یک ساختار کلیدی در سیستم پاداش است، همراه است؛ اما جالب اینکه فعالیت این منطقه در سایر پاداش ها، مثل پول کاملا عادی بود.

به همین دلیل پژوهشگران اعتقاد دارند، در نظر گرفتن ارتباط بین مناطق شنوایی، قشر مغز و سیستم عاطفی مغز بسیار با اهمیت است. این ارتباط در افرادی که از موسیقی لذت می برند، بسیار فاحش است؛ اما ارتباط بین مناطق ذکر شده در افرادی که از موسیقی لذت نمی برند ، بسیار پایین است.

 

منبع:

Noelia Martínez-Molina, Ernest Mas-Herrero, Antoni Rodríguez-Fornells, Robert J. Zatorre, Josep Marco-Pallarés. Neural correlates of specific musical anhedonia. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2016; 113 (46): E7337 DOI: 10.1073/pnas.1611211113

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب