آیا موسیقی بر افزایش هوش موثر است؟ در آزمایشی که در سال ۱۹۹۳ انجام شد، پژوهشگران گزارش دادند دانشجویانی که به مدت چند دقیقه قبل از امتحان، توانایی استدلال فضایی به سونات موزارت گوش دادند، از دانشجویانی که بعد از گوش دادن به دستورالعمل‌های آرمیدگی یا نشستن در حالت سکوت این امتحان را دادند، بهتر عمل کردند.

نتایج آزمایش

پژوهشگران نتیجه گرفتند که به نظر می‌ رسد نغمه‌ های موزارت، تغییراتی را در مغز ایجاد می‌ کنند که اتصالات نورونی را “سرحال می‌ آورند” و از این‌ رو تفکر را بهبود می‌ بخشند؛ اما افزایش در عملکرد که به “اثر موزارت” معروف شده است، فقط ۱۵ دقیقه دوام داشت و معلوم شد که تکرار کردن آن دشوار است. به نظر می‌ رسد که سمفونی موزارت، به جای اینکه تغییر واقعی در توانایی ایجاد کند، برانگیختگی و خلق را بهتر می‌ کند که تمرکز بهتر در امتحان را به بار می‌ آورد.

جذب شدن رسانه های گروهی و سیاستمداران

به‌رغم شواهد موجود که اثر موزارت قطعی نیست، رسانه‌ های گروهی و سیاستمداران، مجذوب این عقیده شده‌ اند که مواجهه کوتاه مدت مغز با موسیقی کلاسیک در نوباوگی، زمانی که اتصالات نورونی به سرعت تشکیل می‌ شوند، ممکن است منافع عقلانی دائمی داشته باشد.

طولی نکشید که ایالت‌ های جورجیا، تنسی و داکوتای جنوبی، برای هر نوزادی که بیمارستان را ترک می‌کرد، CD های مجانی تأمین کردند. با این‌ حال، تاکنون درباره اثر سمفونی موزارت بر نوباوگان هیچ تحقیقی انجام‌ نشده است! و آزمایش‌ هایی که روی کودکان دبستانی اجرا شدند، هیچ بهبود عقلانی در نتیجه گوش کردن به موسیقی را به بار نیاوردند.

مداخله های بلند مدت

پژوهش حکایت از آن دارد که برای ایجاد افزایش بادوام در نمرات آزمون روانی، مداخله‌ ها باید بلند مدت بوده و مشارکت فعال کودکان را در بر داشته باشند. در نتیجه، گلن شلن برگ در سال ۲۰۰۴، این سؤال را مطرح کرد که آیا درس‌ های موسیقی می‌ توانند هوش را افزایش دهند؟ کودکانی که درس‌ های موسیقی را می‌ گیرند، باید به طور منظم تمرین کنند، توجه خود را کاملاً متمرکز کنند، نت‌ های موسیقی را بخوانند، قطعه‌ های موسیقی طولانی را حفظ کنند، ساختارهای موسیقی را بفهمند و بر مهارت‌ های فنی تسلط یابند.

این تجربیات ممکن است پردازش شناختی را مخصوصاً در دوران کودکی، که مناطقی از مغز عملکرد تخصصی پیدا می‌کنند و بسیار انعطاف‌ پذیر و نسبت به تأثیرات محیطی حساس هستند، تقویت کنند.

افزایش هوش افراد

مهارت های عقلانی

کودکانی که ظرف مدت چند هفته، درس‌ های موسیقی می‌ گیرند، در مقایسه با کودکانی که درس‌ های تئاتر می‌گیرند یا هیچ درسی نمی‌ گیرند، در آزمون روانی عملکرد بهتری دارند. کودکان برای نوازندگی باید از چند نوع مهارت عقلانی استفاده کنند که متمرکز کردن توجه، خواندن نت‌ های موسیقی، حفظ کردن متن‌ های طولانی، تحلیل کردن ساختارهای موسیقی و تسلط یافتن بر مهارت‌ های فنی، از آن جمله هستند.


مقاله مرتبط : راههای افزایش هوش کودکان

مقاله مرتبط : اندازه گیری و افزایش هوش هیجانی کودکان

مقاله مرتبط : افزایش هوش هیجانی کودکان


آزمایشی درباره افزایش هوش

شلن برگ، ۱۳۲ کودک ۶ ساله را که به قدر کافی برای درس‌ های رسمی بزرگ بودند، فراخواند. ابتدا، این کودکان آزمون هوش را انجام دادند و از نظر پختگی اجتماعی ارزیابی شدند و بدین ترتیب پژوهشگران می‌ توانستند بفهمند که آیا درس‌ های موسیقی بر یک جنبه از رشد اما نه بر جنبه‌های دیگر اثر می‌ گذارند.

بعداً این کودکان را به طور تصادفی در یکی از چهار موقعیت آزمایشی گماردند. دو گروه، گروه موسیقی بودند؛ یکی درس‌ های پیانو و دیگری درس‌ های صدا گرفت. گروه سوم درس‌ های تئاتر گرفت ــ موقعیتی که روشن می‌کرد، آیا بهبود عقلانی منحصر به تجربیات موسیقی است یا نه؟! به گروه چهارم ــ گروه گواه بدون درس ــ درس‌ های موسیقی در سال بعد پیشنهاد شد.

درس‌های موسیقی و تئاتر در کنسرواتوار رویال موسیقی در تورنتو صورت گرفتند و معلمان باتجربه‌ ای به این کودکان در گروه‌ های کوچک تدریس کردند. بعد از ۳۶ هفته درس، پیگیری طول انجام شد؛ بار دیگر هوش و پختگی اجتماعی کودکان ارزیابی شدند.

  – نتایج ارزیابی مجدد:

هر چهار گروه افزایش‌ هایی را در عملکرد آزمون نشان دادند، احتمالاً به‌ این‌ علت که آزمونی به تازگی وارد مدرسه شده بودند که معمولاً به افزایش در عملکرد آزمون منجر می‌ شود؛ اما دو گروه موسیقی، از گروه تئاتر و بدون درس، افزایش بیشتری نشان دادند. پیشرفت آن‌ ها، هرچند که فقط چند نمره بود، به چند توانایی ذهنی، از جمله مهارت‌ های کلامی و فضایی و سرعت تفکر گسترش یافت. در عین‌ حال، فقط گروه تئاتر از نظر پختگی اجتماعی بهبود یافت.

درس‌ های موسیقی، موجب افزایش در هوش می‌ شوند. در تحقیقی که راهبردهای پژوهشی آزمایشی و طولی را ترکیب کردند، عملکرد کودکان در آزمون روانی به صورت طولی، قبل و بعد از اینک ه یکی از این چهار موقعیت را تجربه کردند، ردیابی شد:

  1. درس‌های پیانو
  2. درس‌های صدا
  3. درس‌های تئاتر
  4. بدون درس

کوکانی که در دو گروه درس موسیقی قرار داشتند، افزایش بیشتری را در نمرات آزمون نشان دادند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب