سایت لوموسیتی

داده های عظیم لوموسیتی (Lumosity ) رویکردی جدید در فهم شناخت انسان ارائه می دهد!

لوموسیتی، یک شرکت بزرگ پیشرو در آموزش مغز، امروز از روش جدید مبتنی بر وب استفاده می کند که داده های عظیم روش شناسی برای انجام تحقیقات عملکرد شناختی انسان ارائه می کند. خط مشی پژوهشی لوموسیتی ، پروژه شناخت انسان است که شامل بزرگترین مجموعه داده های در حال رشد و توسعه در سطح دنیا درباره عملکرد شناختی انسان است و در حال حاضر بیش از ۴۰  میلیون نفر که به مدت ۶ سال پیگیری شده اند را شامل می گردد.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب

پروژه شناخت انسان با پژوهشگران سراسر جهان برای بررسی عملکرد شناختی انسان کار می کند. لوموسیتی در حال حاضر دارای بیش از ۴۰ بازی، ۴۰ میلیون عضو، و مشترکانی از ۱۸۰ کشور جهان است. بازی های لوموسیتی بر اساس آخرین اکتشافات در علوم اعصاب، توسط محققان در دانشگاه هاروارد، استنفورد و دیگر موسسات دانشگاهی تهیه شده است. پژوهشگران می توانند پژوهش ها و پیشنهادات پژوهشی خود را به آدرس اینترنتی لوموسیتی بفرستند. پژوهش ها می توانند به صورت تجربی یا مشاهده ای باشند.

در سایت لوموسیتی می تواند عضو شوید و عملکرد ذهنی مورد نظر خود (حافظه، توجه، تصمیم گیری و …) را انتخاب کنید و با استفاده از بازی های آن به ارتقا کارکردهای مغزی خود بپردازید.

آدرس سایت لوموسیتی 

https://www.lumosity.com