انزال زودرس بیشترین مشکل جنسی در بین مردان است. براساس تحقیقی که روی ۲۸۶۵ مرد در گروه سنی متفاوت انجام شده میزان انزال زودرس در طول یک سال در هر گروه سنی به شرح زیر است:

  • ۱۸-۲۹:  ۳۰%
  • ۳۰-۳۹:  ۳۲%
  • ۴۰-۴۹:  ۲۸%
  • ۵۰-۵۹:  ۳۱%
  • ۶۰-۶۴: % ۳۰
  • ۶۵-۷۴: ۲۸%
  • ۷۵-۸۵: ۲۲%

نظریه های مختلف

در گذشته داروینیسم ها انزال زودرس را نشانه مردانگی می دانند. استدلال آن ها این بود که احتمال پدر شدن این افراد بیشتر است، و به احتمال بیشتری ژن های خود را به نسل بعدی انتقال خواهند داد. در قرن ۲۰، انزال زودرس باز مشکل ساز شد. روان تحلیلگران تردید و دوسوگرایی نسبت به زنان را مقصر می دانستند. اما سال ها بعد مسترز و جانسون نشان دادند که با یک برنامه خود کمکی ساده ۹۰% مردان مشکلشان برطرف خواهد شد. موفقیت آن ها آغازی برای روان درمانی جنسی معاصر شد…

انزال زودرس در مردان

انزال زودرس به دو دلیل عمده ایجاد می شود:
  • سن کم
  • پورنوگرافی

    – سن کم:

جوانان دارای سیستم عصبی بسیار تحریک پذیری هستند. در بیشتر فرهنگ ها مردان رابطه جنسی را هدایت می کنند، ولی بیشتر افراد جوان اطلاعات زیادی درباره این مسئله ندارند؛ این باعث اضطراب بیشتر و در نتیجه تحریک پذیری بیشتر عصبی می شود، که نتیجه آن انزال زودرس است. این واکنش شرطی می تواند در طول عمر ادامه داشته باشد…

    – پورنوگرافی:

در عین حال پورنوگرافی تبدیل به آموزش جنسی برای مردان شده است. پورنوگرافی می تواند به رابطه جنسی آسیب برساند به دلیل آموزش های اشتباهی که در زمینه رابطه جنسی می دهد. پس جای تعجب نیست که بسیاری از زنان از رابطه جنسی خود شکایت دارند. پورنوگرافی باعث ایجاد انزال زودرس خواهد شد.

مردانی که دچار زود انزالی می شوند از یک سو احساس شرمندگی و خجالت کرده و عزت نفس پائینی دارند، و از سوی دیگر انزال زودرس می تواند روی روابطشان با شریک جنسی خود اثر بگذارد.

خوشبختانه در طی چند ماه مردان می توانند عادت انزال زودرس خود را ترک کرده و آن را هر اندازه که بخواهند زمان دار کنند. درمان ترکیبی تنفس عمیق و ریلکسیشن می توان فشار وارد بر آلت تناسلی را کاهش داد. بسیاری از تحقیقات نشان داده اند که زنان عشق بازی همراه با فراغت بال و شوخی را ترجیح می دهند.

روش توقف – شروع و روش فشار دادن

این دو روش بر پرت کردن حواس و کاهش تحریک و هیجان تمرکز دارد که ممکن است از رضایت مندی جنسی بکاهد. هدف اصلی درمان جنسی-روانی مرسوم برای زود انزالی، کمک به مردان برای شناسایی حس بر حذردارنده انزال و ارگاسم، و اقدام در جهت بهبود کنترل فرد توسط خودش می باشد.

 

منبع:

Laumann, E.O. et al. “Sexual Dysfunction in the United States: Prevalence and Predictors (Age 18-59),” Journal of the American Medical Association (1999) 281:537.

Laumann, E.O. et al. “Sexual Dysfunction Among Older Adults: Prevalence and Risk Factors from a Nationally Representative U.S. Probability Sample of Men and Women 57-85 Years of Age,” Journal of Sexual Medicine (2008) 5:2300.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب