مردان نوع دوست ارتباط جنسی بیشتری دارند. این نتایج تحقیقی است که به تازگی انجام گرفته است. تحقیقات دانشگاه گوئلف نشان می دهد، افرادی که به دیگران کمک می کنند، به جنس مخالف و ایجاد سکس های مکرر و داشتن شرکای جنسی متمایل هستند. نتایج این تحقیق در یک مجله انگلیسی چاپ شده است. این مطالعه برای اولین بار نشان می دهد که نوع دوستی می تواند به یک جفت گیری موفق منجر شود.

یکی از نویسندگان این تحقیق می گوید:

به نظر می رسد که نوع دوستی در گونه انسان ها تکامل پیدا کرده است، و به عنوان یک سیگنال برای تکثیر مطلوب عمل می کند…

نوع دوست

محققین این تحقیق ۸۰۰ نفر را از نظر ویژگی های نوع دوستی نظیر صدقه دادن، اهدای خون، کمک به غریبه ها و… مورد مصاحبه قرار دادند.

حتی پس از کنترل سن و شخصیت افراد نوع دوست در جذب جنس مخالف و سکس موفق تر بوده اند.

این یافته با تحقیقات قبلی که نشان داده اند زنان بیشتر جذب افراد نوع دوست می شوند، همسو است.

 

تاریخ انتشار: پنج شنبه ۱۴ مرداد ۹۵

منبع:

Steven Arnocky, Tina Piché, Graham Albert, Danielle Ouellette, Pat Barclay. Altruism predicts mating success in humans. British Journal of Psychology, ۲۰۱۶; DOI: 10.1111/bjop.12208

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب