در طول دهه گذشته، مدیتیشن نشان داده است که با تمرکز حواس، بهبود طیف گسترده ای از بیماری ها را در پی دارد و نتایج سلامتی، مانند کاهش پیشرفت HIV و بهبود پیری سالم را خواهد داشت. در رابطه با تغییرات در مغز، در هنگام تولید اثرات سودمند آن بر سلامتی، مطالعاتی نیز صورت گرفته است…

مدیتیشن

تحقیق جدیدی از دانشگاه کارنگی ملون

تحقیق جدیدی از دانشگاه کارنگی ملون، پنجره ای نوین به تغییرات مغزی، در ارتباط با تمرین های مدیتیشن با تمرکز حواس برای بهبود استرس بزرگسالان، باز کرد. این تحقیق نشان داد که تمرین های مدیتیشن با تمرکز حواس، در مقایسه با تمرین های تمدد اعصاب و ریلکس کردن، اینترلوکین ۶، که یک نشانگر کاهش سلامت و ایجاد التهاب است، به خصوص در افراد بیکار جامعه با استرس بالا را کاهش می دهد.

تمرین های مدیتیشن با تمرکز حواس، اساسا الگوی اتصالات عملکردی شبکه مغز را تغییر می دهد و بهبودی را در التهابات مغزی، شامل می شود.

دیوید کرسول سردبیر و استادیار روانشناسی در کالج علوم انسانی و علوم اجتماعی دیتریش می گوید:

“در حال حاضر دیده می شود که مدیتیشن با تمرکز حواس، می تواند شاخص های التهابی در مطالعات اولیه را کاهش دهد و این روندی برای ایجاد بهبودی و سلامتی است.”

آزمایشی کنترل شده

برای آزمایش کنترل شده، تصادفی ۳۵ نفر بزرگسال که در معرض استرس کاریابی هستند را به مدت سه روز، تحت برنامه فشرده مدیتیشن با تمرکز حواس و یا یک برنامه تمدد اعصاب و ریلکس کردن همسان که تمرکز حواس ندارد، قرار دادند.

از تمام شرکت کنندگان اسکن مغزی در حالت مدت ۵ دقیقه استراحت مغز، قبل و بعد از برنامه سه روزه به عمل آمد. همچنین از آن ها نمونه گیری خون قبل از آغاز مداخله گرفته شد و به همین صورت در ادامه ۴ ماه بعدی نیز انجام شد.

اسکن مغز نشان داد که تمرین های مدیتیشن با تمرکز حواس، اتصالات عملکردی را در مغز و در ناحیه قشر پیشانی و جانبی ــ خلفی در حالت استراحت شبکه مغز شرکت کنندگان را افزایش می دهد. شرکت کنندگانی که تمارین تمدد اعصاب را دریافت نمودند، این تغییرات مغزی را نداشتند.

شرکت کنندگانی که مدیتیشن با تمرکز حواس را کامل نمودند، علاوه بر کاهش IL6، تغییراتی در جفت اتصالات مغزی برای کاهش سطح التهابات را داشتند.

کرسول می گوید:

“ما فکر می کنیم که این تغییرات مغزی نشانگر زیست شناسی عصبی برای بهبود کنترل اجرایی و انعطاف پذیری استرس را تهیه می کند؛ این طور که تمرین های مدیتیشن با تمرکز حواس، توانایی مغز را برای مدیریت استرس و این تغییرات افزایش می بخشد که این خود باعث بهبود بخش وسیعی از استرس هایی که بر سلامت فرد تاثیرگذار هستند، می باشد.”

این تحقیق، پلی میان روانشناسی سلامت و علوم اعصاب است که علوم اعصاب سلامت نام می گیرد…

 

منبع:

Carnegie Mellon University

Neurobiological changes explain how mindfulness meditation improves health

۲۰۱۶ February 4

 

 تهیه شده در مجله سلامت روان اکسیر

نویسنده: بهناز خدادادیان

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب