از جمله مهم ترین دلایلی که باعث ایجاد تنش در محیط کار و در نتیجه استرس ها و فشارهای روانی می شود، بلد نبودن مهارت های ارتباطی با همکاران است.

نکاتی برای داشتن یک محیط کار سالم

کارمندی که نتواند به درستی با رئیس یا همکارانش ارتباط کلامی برقرار کند، دائم دچار سوء تفاهم می شود. این سوء تفاهم، نتایج خوشایندی به همراه ندارد و می تواند آرامش محیط کار را زیر سوال ببرد.

محیط کار سالم

موارد پیش رو، راهکارهایی است که اگر محیط کار سالم می خواهید، خوب است به سهم خود، آن ها را رعایت کنید…

  ۱-  اگر اعتراضی دارید مستقیم و محترمانه مطرح کنید:

اگر نسبت به موضوعی اعتراضی دارید، مستقیم و محترمانه به خود شخص بگویید. مواظب باشید که محترمانه برخود کنید و وقتی عصبانی هستید، سراغ شخص مورد نظر نروید که همه چیز خراب می شود.

  ۲-  درباره سوء تفاهم ها سکوت نکنید:

اگر سوء تفاهمی پیش آمده، حتما در موردش با کسی که طرف دیگر قضیه است، صحبت کنید و اجازه ندهید حرفتان روی دل بماند. حرف روی دل، باعث قضاوت های شخصی می شود و قضاوت های شخصی سوء تفاهم را می تواند به دشمنی تبدیل کند!

  ۳- در کاری که بهتان مربوط نیست دخالت نکنید:

در برابر وسوسه دخالت در کاری که به شما ارتباطی ندارد، ایستادگی کنید. ممکن است حتی شما بخواهید با نیت خیرخواهانه در کاری دخالت کنید تا قضیه فیصله یابد، حال آنکه به آدم بد ماجرا تبدیل می شوید.

  ۴-  خودخواه نباشید:

همه آنچه موجود است، قرار نیست دربست در خدمت شما باشد. باور داشته باشید که یک مجموعه هستید و اهداف شخصیتان باید در راستای ارتقاء سطح مجموعه ای که در آن هستید، باشد. اگر بر خودخواهی خود تاکید کنید، فاصله تان با اطرافیان بیشتر و بیشتر می شود.

  ۵- تخریب شخصیت و زیرآبزنی نکنید:

تخریب شخصیت و زیر آبزنی اگرچه در کوتاه مدت می تواند اهداف شما را برآورده سازد، اما واقعیت این است که با تخریب شخصیت دیگران، باعث می شوید که همکارانتان از شما بترسند و عرصه را برایتان تنگ کنند. به هر حال آن ها هم منافع شخصی خود را دارند و اگر ببنید که رفتارهای شما ادامه دار است، فکری بری خودشان می کنند.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب