رویاها می توانند عجیب و غریب و گیج کننده و یا حتی سرگرم کننده باشند. آیا تا به حال رویاهای خود را برای کسی بازگو کرده اید و متوجه شده اید که بسیاری از مردم رویاهای مشابهی دارند؟ به گفته ی کالوین هال، پژوهشگر رویا، که به بررسی محتوای بیش از ۱۰,۰۰۰ رویا پرداخته است، محتوای رویاها بیشتر نگرانی در مورد زندگی، کار، پول، درس، خانواده، دوستان و کمی هم سلامتی می باشد.

آنچه محققین دریافته اند این است که تم خواب در فرهنگ های مختلف مشابه است. مواردی از جمله در حال تعقیب بودن، در حال سقوط بودن و یا برهنه بودن در جمع، که به طور شگفت آوری در بین همه ی فرهنگ های دنیا یکسان بوده است…

محتوای رویاها و خواب افراد چیست؟

محققان در مورد رویاها چه چیزهای دیگری فهمیده اند؟

  • افراد در مورد حوادث منفی زندگی، نسبت به حوادث مثبت، بیشتر امکان دارد تا رویا ببینند. برای مثال افراد احتمال این که خواب یک تصادف را ببینند، بیش تر از صحنه ی آشنایی با یک فرد عزیز است.
  • محرک های بیرونی، در رویا تاثیر گذار هستند. برای مثال فردی که در یک اتاق داغ بخوابد، احتمال زیادی دارد که خود را در یک سونای داغ یا یک صحرای خیلی داغ مشاهده کند؛ و یا فردی که شب ادارار می کند، بسیار شایع است که خود همان صحنه ی ادرار را در خواب به صورت دیگری مشاهده کند.
  • رویای مردان بیشتر شامل تجاوز و پرخاشگری است، در حالی که زنان بیشتر صحنه هایی که مورد تجاوز و حمله قرار گرفته اند را مشاهده می کنند.

رویاهای مشترک در فرهنگ های مختلف

در یک مطالعه که بین آمریکایی ها و ژاپنی ها صورت گرفت، محققان دریافتند که:

  • در حال تغییر بودن و مورد حمله قرار گرفتن، در بین دانش آموزان آمریکایی و ژاپنی ها مشترک بود.
  • بقیه ی مواردی که بیشتر خواب دیده می شود سقوط، حوادث مدرسه و از ترسیدن است.
  • از مواردی که در بین دو جنس فرهنگ های مختلف نیز یکسان بود، مرگ افراد زنده و مرگ افراد عزیز زندگی فرد بوده است.
  • در کمال تعجب، برخی مشترکات فرهنگی نیز شامل پرواز کردن، رد شدن در امتحان و برهنگی می باشد.

بنابراین بسیاری از خواب هایی که شما برای خود عجیب می انگارید و گاهی در مورد آن نگرانی دارید، در بسیاری از فرهنگ ها نیز مشترک است و عجیب و غریب بودن محتوای آن، طبیعی می باشد و با مسائل روزمره ی زندگی در ارتباط است…

 

منبع :

Empson, J. (2002) Sleep and dreaming (3rd ed.). New York: Palgrave/St. Martin’s Press

Hall, C. S. & Van de Castle, R. L. (1966). Content analysis of dreams. New York: Appleton-Century-Crofts

تهیه شده در مجله سلامت روان اکسیر

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب