گریه، یک آوا یا یک هیجان است که به روش های مختلف تفسیر شده است. همه افراد با گریه کردن راحت نیستند، برخی به راحتی می توانند گریه کنند و برخی نمی توانند گریه کنند و با گریه دیگران نیز راحت نیستند. در این مقاله قصد داریم از فواید گریه کردن برای شما عزیزان بگوییم…

دیدگاه های متفاوت

افراد با دیدگاه های مختلفی به گریه کردن نگاه می کنند؛ برخی گریه را به عنوان قدرت، ضعف و یا آن را شرم آور تلقی می کنند. این دیدگاه ها بستگی به دیدگاه خانواده افراد، به گریه کردن دارد.

وقتی که بچه به دنیا می آید، تنها از طریق گریه کردن خود را ابراز می کند؛ تا زمانی که تارهای صوتی وی قوی شوند. این گریه ها، نقش موثری در رشد کودک دارند. گریه اولین آوایی است که توسط پدر و مادر شنیده می شود…

فواید گریه کردن

پس چرا و کی به آن برچسب هایی از قبیل ضعف، قدرت، آسیب پذیری، ننگ و یا شرم زده می شود؟ این ها کلمات بسیار قوی هستند؛ آن ها ما را تبدیل به فردی که هستیم می کنند. ما از والدین،‌ خانواده،‌ مذهب یا فرهنگ خود، دیدگاهمان نسبت به گریه کردن را می آموزیم.

آثار زیان بار سرکوب گریه

در برخی از فرهنگ ها، گریه کردن مجاز نیست؛ مخصوصا اگر مردی گریه کند، برچسب فرد ضعیف به او زده می شود…

گریه اغلب به عنوان هیجان منفی یا هیجانی که نباید به آسانی به اشتراک گذاشته شود، دیده می شود. اغلب می شنویم که افراد انتقاد می کنند که “مرد باش، قدرتتو نشان بده، مسئله مهمی نیست یا بزرگ شو”؛ مردان با این دیدگاه بزرگ می شوند که گریه کردن غیرقابل قبول است. درنتیجه آن ها عادت به سرکوب احساسات خود می کنند…

وقتی فردی احساسات خود را سرکوب کرده و گریه نمی کند،‌ این احساسات تبدیل به هیجانات دیگری مانند خشم، سکوت،‌ طرد، اجتناب یا فاصله گرفتن از دیگران و اجتناب از درد یا آسیب می شود. همچنین باعث مشکلات دیگری در زندگی، از قبیل بی احساسی و عدم دلبستگی خواهد شد.

فواید گریه کردن

در درمان، گریه ابزار مفیدی محسوب می شود. باعث بالا آمدن مسائل عمیق و به اشتراک گذاشتن هیجاناتی که در گذشته، ممکن است با کس دیگری به اشتراک نگذاشته باشید، می شود. روان درمانی، فضایی امن، بدون قضاوت و جایی است که به شما اجازه داده می شود که احساسات خود را کشف کنید چه از طریق گریه یا بدون آن.

گریه در روان درمانی تحول بزرگی محسوب می شود، و اغلب باعث بهبود درونی فرد می شود. گریه کردن باعث قوی تر شدن  و ارتباط بیشتر فرد با هیجانات مهم خود می شود.

گریه همچنین می تواند به عنوان تسکین، دیده شود؛ احساس آزادی و رهایی از هر گونه درد یا خاطرات. برای برخی از افراد، گریه کردن دشوار است،؛ برخی از آن ها وقتی خوشحال می شوند، از آن استفاده می کنند، برخی دیگر برای جلب توجه از آن بهره می برند…

از این رو مهم است مردم، در تماس با تمام احساسات خود باشند. هر یک و همه احساسات چه گریه، اندوه، شادی، هیجانات و همه دارای اهمیت ویژه ای در زندگی ما هستند؛ و بستگی به این دارد که چقدر ما با این احساسات در تماس باشیم…

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب