Warning: Use of undefined constant get_stylesheet_uri - assumed 'get_stylesheet_uri' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/psychoex/public_html/wp-content/themes/medicare-child/functions.php on line 25

سلامت سازمانی چیست؟

156385099-1200x804.jpg
سلامت سازمانی چیست؟Reviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Jun 5Rating: ۵.۰سلامت سازمانی چیست؟سلامت سازمانی ، یکی از گویاترین و بدیهی‏ ترین شاخص های اثربخشی سازمانی است. سازمان سالم جايی است كه افراد با علاقه به محل كارشان می آيند و به كاركردن در اين محل افتخار می كنند.
زمان مطالعه مطلب : ۴ دقیقه

سلامت سازمانی، یکی از گویاترین و بدیهی‏ ترین شاخص های اثربخشی سازمانی است. سازمان سالم جايی است كه افراد با علاقه به محل كارشان می آيند و به كاركردن در اين محل افتخار می كنند. درحقيقت سلامتی سازمان از لحاظ فيزيكی، روانی، امنيت، تعلق، شـايسته سالاری و ارزشگذاری به دانايی، تخصص، و شخصيت ذی نفعان، و رشد دادن به قابليت های آن ها و انجام وظايف محول شده از سوی فراسيستم های خود در اثربخشی رفتار هر سيستمي تاثير بسزايی دارد.

سلامت سازمانی چیست؟

تعریف سلامت سازمانی

 • سلامت سازمانی عبارت است از دوام و بقای سازمان در محيط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانايی خود برای سازگاری بيشتر.
 • سلامت سازمانی يک مفهوم تقريباً تازه ای است و شامل توانايی سازمان برای انجام وظايف خود به طور موثر و رشد و بهبود سازمان می گردد.

ویژگی های سازمان سالم

 • در مبادله اطلاعات قابل اعتماد است.
 • داراي قابليت انعطاف و خلاقيت براي ايجاد تغييرات لازم برحسب اطلاعات به دست آمده است.
 • نسبت به اهداف سازمان دارای يگانگی و تعهد است.

ویژگی های ضعف سلامت ســازمانی

 • كاهش سودمندی و منفعت سازمان
 • افزايش غيبت كاركنان
 • فقدان كانال های ارتباطي باز
 • اتخاذ همه تصميمات در سطوح عالی سازمان
 • فقدان تعهد كاركنان نسبت به سازمان
 • وجود سطوح پايينی از روحيه و انگيزش در كاركنان
 • ناديده انگاشتن اعتبار سازمان توسط كاركنان
 • فقدان وجود رفتارهای غيراخلاقي در سازمان
 • اهداف منظم و دسته بندی شده
 • فقدان دوستان مجرب و يا اطمينان برای كاركنان در سازمان
 • فقدان برنامه های آموزشی و توسعه ای
 • فقدان اعتماد بين كاركنان سازمان

عوامل موثر در حفظ و تامین سلامت سازمان

 • طرز تلقی و برداشت كاركنان
 • شيوه اداره امور
 • خط‌ مشی های سازمان
 • ماهيت و ميزان سرپرستی
 • امنيت كاری
 • شرايط كاری
 • مقام و منزلت
 • سطح حقوق و دستمزد

مولفه های سلامت سازمانی

 • روحيه: روحيه مناسب در سازمان به وسيله يک جو دوستانه درجايی كه كاركنان عمدتاً همديگر و شغلشان را دوست دارند و روی هم رفته هم به طور شخصی و هم به خاطر سازمان برانگيخته می شوند، نمايش داده می شود.
 • وفاداری و تعهد: در سازمان سالم یک جو اعتماد بالايی ميان اشخاص وجود دارد. كاركنان منتظر اين هستند كه سر كار بيايند و احساس می كنند شركت آن ها مكان خوبی برای كاركردن است.
 • ارتباط: در سازمان سالم، ارتباط مستمر ميان كاركنان و مدیران بايد تسهيل شود. ارتباط بايد دوطرفه باشد و در سطوح مختلف سازمان برقرار باشد. در سازمان سالم، بحث های چهره به چهره به همان اندازه اهميت اسناد و مدارک نوشته شده، مهم است.
 • مشاركت و درگير بودن در سازمان: در يک سازمان سالم كاركنان همه سطوح به طور مناسبی درگير تصميم گيری های سازمـان می شوند.
 • اعتبار يا شهرت موسسه يا شركت: يک سازمان سالم اعتبار و شهرت مثبت را به كاركنان منعكس می كند. و پرسنل به طور كلی به شهرت و اعتبار بخش يا حوزه خود ارزش قائلند.
 • اخلاقيات: در يک سازمان سالم عموماً رفتار غيراخلاقی وجود ندارد. كاركنان تمايل دارند بيشتر به اخلاق باطنی ارزش قائل شوند و جايی را برای سياست در سازمان نبينند.
 • شناسايي يا بازشناسی عملكرد: در يک سازمان سالم كاركنان برای به فعليت درآوردن استعدادهايشان تشويق می شوند و موردحمايت قرار می گيرند، عموماً آن ها احساس می كنند ارزشمند هستند، آن ها به طور مناسبی برای پيشـرفت درون يک جوی از حق شناسی و مراقبت شناسايی می شوند.
 • مسير هدف: درون يک جو سالم، كاركنان می توانند تمركز بالای بخش هايشان را تشخيص دهند و اهداف را درون سازمان تشخيص دهند، چون در تنظيم اهداف مشاركت دارند.
 • بهبود يا توسعه كارايی كاركنان: در يک محيط سالم سازمانی،‌ اغلب هيئت ويژه ای برای حمايت از آموزش و بهبود مستمر نيروهای موجود در سازمان وجود دارد.
 • كاربرد منابع: كاركنان بايد مشاهده كنند كه منابع و امكانات به طور شايسته و به طريق سازگار با انتظارات آن ها از پيشرفتشان، بين آن ها تقسيم شده است.
 • رهبـری: رهبران به عنوان عامل تعيين كننده ای بر سوددهی و اثربخشی سازمان به شمار می روند و عموماً رفتاری دوستانه دارند و كاركنان به راحتی می توانند با آن ها ارتباط برقرار كنند.

ابعاد سلامت سازمانی

 • سازگاری
 • شايستگی حل مسئله
 • تمركز بر اهداف
 • شايستگی ارتباطات
 • حداكثر برابری قدرت، به كارگيری منابع
 • انسجام و يگانگی
 • روحيه
 • استقلال، نوآوری

حل چهار مشکل برای پويايی های سازمانی

 • مشكل كسب منابع كافی و سازش با محيط خود
 • مشكل تعيين و اجرای هدف
 • مشكل نگهداری وحدت در داخل سازمان
 • مشكل ايجاد و حفظ ارزش های منحصر به سيستم

مشخصه های فضاهای كاری سالم

 • وضوح نقش و قابليت دسترسی آن
 • الزامات كاری معقول
 • كنترل شغل و حدود اختيارات در تصميم گيری
 • حمايت اجتماعي محيط كار
 • پاداش های عادلانه و رفتارمنصفانه
 • دستمزد كافی
 • ساعات كاری رضايت بخش
 • امنيت شغلی
 • جو سازمانی امن
 • ترتيبات استخدامی سالم

نتيجه گيری

همانطور که اشاره شد، مفهوم سلامت سازمانی به ما اجازه می دهد تصوير بزرگی از سلامت سازمان داشته باشيم. مدیر یک سازمان سالم، رهبری پویایی ایجاد می کند، رهبری که هم وظیفه مدار بوده و هم رابطه مدار است. چنین سازمانی حامی کارمندان است، آنان را هدایت کرده و استانداردهای عملکرد بالاتری را حفظ می کند. به علاوه، مدیر در فکر و عمل خود استقلال دارد. کارمندان در یک سازمان سالم، با علاقه و رضایت کامل به محل کار می آیند و از کار کردن در محیط کاری خود نهایت لذت را می برند. کارمندان به آموزش و یادگیری مستمر متعهد هستند. همدیگر را دوست دارند، به همدیگر اعتماد کرده، در کار خود دلسوز و وظیفه شناس هستند و به سازمان خود افتخار می کنند.

 

 منابع فارسی:

علاقه بند، علی، ۱۳۷۸ سلامت سازمانی مدرسه، فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش، شماره ۲۱.

پولانی، مایکل. (۱۳۸۶). اقداماتی در جهت سلامت سازمانی. (ترجمه محمد رضا علي پور). موسسه پژوهش و آموزش همكاران سيستم ( تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۲۰۰۴).

منابع لاتین:

Wayne, and John A, Feldman. (1987) “Organizational health: The Concept and Its Measure”. Journal of Research and Development in Education, Number 4, P: 30.

Julie A & William, Klingle. (2000) “Supervising Organizational health”. Supervision Journal, PP: 3-5

نویسنده: دکتر محبوبه امیدی نژاد

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر


پاسخ دادن

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری نشانه گذاری شده اند *


سلامت سازمانی چیست؟Reviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Jun 5Rating: ۵.۰سلامت سازمانی چیست؟سلامت سازمانی ، یکی از گویاترین و بدیهی‏ ترین شاخص های اثربخشی سازمانی است. سازمان سالم جايی است كه افراد با علاقه به محل كارشان می آيند و به كاركردن در اين محل افتخار می كنند.
زمان مطالعه مطلب : ۴ دقیقه

مرکز مشاوره اکسیر با مجوز وزارت بهزیستی

ساعات کاری


۱۰ صبح – ۹ عصر
شنبه- پنجشنبه (غرب)
۱۲ صبح- ۸ عصر
شنبه- پنجشنبه (شرق)
بسته
جمعه
بسته
تعطیلات رسمی

اطلاعات تماس شعبه ها


شعبه شهرک غرب

۸۸۵۷۱۸۰۰ – ۸۸۰۷۸۵۸۵
۸۸۵۸۱۷۸۶ – ۸۸۰۷۸۸۴۴

شعبه فلکه اول تهرانپارس

۷۶۷۱۰۸۲۳ – ۷۷۸۸۲۸۱۷
۷۶۷۱۰۸۱۹


آدرس شعبه ها


شعبه شهرک غرب

شهرک غرب ،بلوار دادمان ، خیابان فلامک شمالی ، کوچه حیدریان پلاک ۱۸

شعبه فلکه اول تهرانپارس

فلکه اول تهرانپارس ، خیابان امیری طائمه پلاک ۱۲ واحد ۱
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز مشاوره اکسیر سلامت روان تهران می باشد . هرگونه کپی برداری از این سایت پیگرد قانونی دارد .
Call Now Button