مشاوره و روان درمانی فواید بسیاری دارد و فرد را به آرامش و بهروزی می رساند. در مرکز مشاوره، همواره اصلی ترین هدف در درمان و مشاوره برای فرد مضطرب و نگران، آموزش زیستن در اکنون و زمان حال می باشد. درمانگر به مراجع این آموزش را میدهد که گذشته را رها کند و به دیده عبرت بنگرد و با رویای آینده صرفا زندگی نکند؛ یعنی خود را صرف آینده نکرده بلکه در حین زندگی در لحظه حال، هدفمندی نیز داشته باشد.

قایق موتوری

زندگی در زمان اکنون و حال، مانند وقتی است که یک قایق موتوری بر روی آب به سرعت جلو می رود، یک ردّ و اثر کف آلود از خود به جای می گذارد. این تنها یک خط و اثر است و به زودی محو و ناپدید می شود. پاسخ به این پرسش که “چه عاملی قایق را به جلو می راند؟” این است که قایق به وسیله نیرویی که در زمان حال توسط موتور تولید می شود حرکت می کند.

آیا فکر می کنید که خط و اثر به جا مانده از قایق، می تواند آن را به جلو براند؟

زیستن در اکنون

پاسخ به این پرسش کاملاً روشن و بدیهی است. تردیدی ندارم که شما هم قبول دارید که این دنباله کف آلود، چیزی نیست جز ردّ و اثری در پشت سر، و هرگز نمی تواند قایق را حرکت دهد. این منطق درباره زندگی شما نیز صدق می کند. خط و اثری که از زندگیتان به جا مانده، تنها یک خط و اثر است و نه چیزی دیگر…

تاریخچه زندگیتان را با آغوش باز بپذیرید

در این عالم هستی که همه موجودات توسط نظامی هوشمند حمایت و پشتیبانی می شوند، هیچ چیز اتفاقی نیست. برای رسیدن به موقعیت کنونی زندگیتان، تمام کارهایی را که در گذشته انجام دادید باید انجام می دادید و در واقع این مقام و موقعیت، پیشاپیش در ذهن الهی تان مقدر شده بود.

همه رویدادهای زندگیتان باید اتفاق می افتاد و شما نمی توانید آنچه که اتفاق افتاده را خنثی کنید. پس از این چشم انداز با آغوش باز گذشته خود را بپذیرید، درک کنید، به دیده احترام به آن ها بنگرید و نهایتاً به شیوه خاص خود تغییر شکلشان دهید و یا به دست فراموشی بسپارید. نقطه عطف و اقدار شما در لحظه حال است، به طور کامل در این لحظه غوطه ور شوید و از آن لذت ببرید، و به اکتشاف توانایی های شگفت انگیز خویشتن بپردازید.

زیستن در اکنون

تمایل و توانایی شما برای زیستن به طور کامل در زمان حال به سادگی از چنگتان می گریزد. مثلا هنگام خوردن پیش غذا به دسر فکر نکنید و یا هنگام گذراندن تعطیلات، به جای فکر کردن درباره این که چه کارهایی می بایستی انجام می شد و یا بعد از بازگشت چه کارهایی را باید انجام دهید، از لحظه های کنونی خویش لذت ببرید. به عبارتی گوش به زنگ باشید که لحظه های گریزپای اکنون درباره افکاری که به اکنون و اینجا تعلق ندارند صرف نشود.

در کل، افکار انسان تمایل دارد که به اوقات و مکان های دیگری مترکز شود، در حالی که در جریان زندگی تنها می توان در لحظه (زمان حال) متمرکز بود. اکنون تنها متاعی است که در اختیار داریم، تردیدی نیست که هر کدام از ما گذشته ای داریم، اما گذشته متعلق به گذشته است و حضورش در زمان حال تنها یک تحمیل است. و قطعاً آینده ای هم انتظار ما را می کشد، اما آن نیز متعلق به آینده است و در زمان حال نوعی بی عدالتی است.

شاید و سپس

می توانید زمان حال را با افکاری چون ” شاید ” و ” سپس” بگذرانید؛ اما این طرز تفکر شما را از صلح و آرامش و موفقیت هایی که می توانید در اینجا و اکنون تجربه کنید باز می دارد. به سایر مخلوقات توجه کنید زمان حال را با افکار گذشته و آینده تلف نمی کنند. به طور مثال یک سگ آبی، صرفاً خصوصیات و صفات یک سگ آبی را بروز می دهد، او روزهایش را با این آرزو سپری نمیکند که ای کاش دوباره به دوره جوانی یا نوجوانی باز گردد، و یا هرگز فکر و دقتش صرف اینکه برادر یا خواهرش بیشتر مورد توجه والدین قرار گرفته اند نمی کند، یا هیچ گاه شکایت نمی کند به این که در کودکی پدرش او را به حال خود رها کرد و رفت.

تجسم کنید

باید در زمان حال بودن را فرا بگیرید، تا به جای احساس گناه، ندامت و پشیمانی نسبت به گذشته و اضطراب و نگرانی به آینده، از بودن در اینجا و اکنون لذت ببرید و تجربیات ارزنده ای بدست آورید. براین اساس افکار خود را تمرین دهید که اجازه ندهد وضعیت شما را بر مبنای گذشته تان توصیف نماید.

برای چند لحظه، تنها چند لحظه ای تمام دقت و توجه تان را به فضای پیرامون خود معطوف سازید؛ به افراد، جانوران، گیاهان، شکل وشمایل ابرها، طرح ساختمان ها و هزاران چیز دیگر… . چه چیزی میبینید، می شنوید، تجسم می کنید؟!

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب