در این مقاله با عنوان “زنان از مردان گرم تر هستند ولی مهارت های ابراز وجود کمتری دارند؛ جنسیت و زبان در فیس بوک” بیان شده است که موضوعات رایجی که زنان راجب آن ها صحبت می کنند شامل، موارد عجیب، شادی، تولد، هیجانات و تشکر است. این در حالی است که مردان بیشتر راجب موضوعاتی مانند آزادی، بردن، از دست دادن، نبرد و دشمن صحبت می کنند.

ابراز وجود در فیس بوک

این تفاوت جنسیتی در زبان که در شبکه اجتماعی فیس بوک دیده می شود، توسط یک تیم تحقیقاتی متشکل از روانشناسان، دانشمندان علوم کامپیوتر از دانشگاه بروک استونی استرالیا نشان داده است، جنسیت یک مفهوم چند بعدی و سیال است. این مقاله با استفاده از روش های پیچیده تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که چگونه جنسیت در ابراز وجود در فیس بوک تاثیر گذار است.

آندره شواتز از نویسندگان این مقاله و استادیار علوم کامپیوتر در دانشگاه استونی بروک، می گوید:

“نگاهی به زبان در شبکه های اجتماعی دیدی جدید نسبت به تفاوت های جنسیتی ایجاد می کند.”

زبان زنان در مقابل مردان؛ ابراز وجود

تجزیه و تحلیل

تجزیه و تحلیل، تفاوت های زبان به کار برده شده در دو جنس را مشخص کرد. زنان بیشتر به خانواده، زندگی اجتماعی و دوستان خود اشاره می کنند، در حالی که مردان قسم می خورند و عصبانیت خود را نشان می دهند، و همچنین از استدلال زبانی بیشتر استفاده می کنند. صحبت های زنان بیشتر از مردان مؤدبانه است و صحبت های مردان بیشتر توام با عصبانیت و غیر شخصی.

برخی ظرافت های زبانی که قبلا نشان داده نشده بود در این تحقیق مشخص شد.

شوارتز توضیح می دهد که: برای مثال ما توانستیم ابعاد گرما و ابراز وجود را با تکنیک های جدید روشن کنیم. در حالی که قبلا نشان داده شده بود که مردان قاطع تر هستند ولی در شبکه های اجتماعی زنان از مردان قاطع تر هستند.

دکتر مارگارت کرن از نویسندگان این تحقیق از دانشگاه ملبورن می گوید:

“در بسیاری از جهات تفاوت های زبانی مردان و زنان در شبکه های اجتماعی عجیب نیست چرا که آن ها طبق کلیشه های جنسیتی عمل می کنند.”

این تحقیق یک تصویر سازی بسیار خوب بر اساس داده های پیچیده است.

دکتر گرگوری پارک از دانشگاه پنسیلوانیا می گوید:

“اگر ما فقط به موضوعات فردی به صورت واضح نگاه کنیم، از دستیابی به الگوهای بزرگتر باز خواهیم ماند.”

 

منبع تحقیق:

Stony Brook University. “Language of women versus men: ‘Wonderful’ and ‘thankful’ versus ‘battle’ and ‘enemy’: Do women and men communicate differently?.” ScienceDaily. ScienceDaily, 25 May 2016. <www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160525161919.htm>.

تاریخ انتشار:

۲۵ می ۲۰۱۶

تهیه شده در مجله سلامت روان اکسیر

نویسنده: حمید احدی

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب