مرکز مشاوره اکسیر، مرکز مشاوره دولتی در تهران با ارائه خدمات متنوع تشخیصی، درمانی و همچنین توانبخشی شناختی و همچنین با پیشگیری سیاست سلامت روان همگانی در طول ۳ سال از زمان تاسیس خود توانسته است نظر بسیاری از ارگان های دولتی را در این زمینه به خود جلب کند.

خدمات روانشناختی با بیمه

مدیر مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اکسیر در این رابطه می گوید، هدف ما ارائه هر چه گسترده تر خدمات روانشناختی برای عموم مردم است. روند ارائه خدمات روانشناختی می بایست طوری باشد که عموم مردم در هر سطحی بتوانند از آن استفاده کنند، چرا که لازمه رشد و تعالی خانواده و جامعه، سلامت روانی اعضای آن است. امید است با پیشگیری این گونه سیاست ها، خانواده ها بتوانند خدمات روانشناسی، مشاوره، ارتقا شناختی و آموزش های لازم را دریافت کنند.

در همین راستا، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اکسیر، مرکز مشاوره دولتی در تهران، طرف قرار داد با بیمه بانک ها و ارگان های دولتی آماده هر گونه خدمت رسانی در زمینه روانشناسی و شناختی به پرسنل سازمان های طرف قرارداد می باشد.

پرسنل محترم سازمان های طرف قرار داد و همچنین خانواده های آنها می توانند بصورت رایگان از هر گونه خدمات روانشناختی مرکز مشاوره اکسیر، مرکز مشاوره دولتی در تهران، بهرمند شوند.

سازمان های طرف قرار داد

 

بانک صنعت و معدن

بانک صادرات

بانک ملی

بانک رفاه کارگران

بانک مرکزی

بانک ملت

بانک کشاورزی

بانک تجارت

بانک کار آفرین

بانک سپه

بیمه دانا

وزارت نیرو

بیمه SOS

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب