رهایی از اثرات بد قلدری در قربانیانReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Jan 26Rating: 5.0رهایی از اثرات بد قلدری در قربانیاناگر تا به حال مورد آزار و قلدری قرار گرفته باشید، می دانید كه چه احساسی دارد... احساس می كنید كه آخرین فرد بر روی كره زمین هستید؛ ‌تنها مانده،‌ ترسیده، هوشیار و در حالت آماده باش.

اگر تا به حال مورد آزار و قلدری قرار گرفته باشید، می دانید كه چه احساسی دارد… احساس می كنید كه آخرین فرد بر روی كره زمین هستید؛ ‌تنها مانده،‌ ترسیده، هوشیار و در حالت آماده باش. افسرده و غمگین قدم برمیدارید و همه به شما نگاه می كنند،‌ همه می دانند كه جریان چیست و در مورد شما صحبت می كنند، لااقل شما اینطور فكر می كنید.

نادیده گرفتن زورگویی و قلدری

اغلب زورگویی و قلدری نادیده گرفته می شود، زیرا مردم فكر می كنند كه اگر حرفی بزنند، اوضاع بدتر می شود. آن ها فكر می كنند كه اگر آن را نادیده بگیرند، بعد از مدتی متوقف می شود و از بین می رود. دلهره زیادی در ارتباط با صحبت درباره مسئله شخصی و تهدید آمیز وجود دارد. مردم می گویند كه شما باید قوی تر و مبارز باشید و اجازه ندهید چیزی شما را ناراحت كند…

رهایی از اثرات بد قلدری

با این حال، صحبت درباره این مسئله اصلا راحت نیست. زورگویی به درون ما نفوذ كرده، باعث از بین رفتن عزت نفس و توانایی عملكرد روزانه می شود، ‌و در نهایت بر تعاملات اجتماعی و اعتماد به نفس ما تاثیر گذاشته و منجر به اضطراب، ترس، استرس و افسردگی می شود…

تجربه زورگویی، یک تجربه پیچیده و آسیب زاست و از لحاظ عاطفی، روانی و جسمی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. می تواند بلند مدت و پیامدهای گسترده ای داشته باشد. بدن و ذهن ما به حالت تهدید دائمی سازگار می شود. این امر منجر می شود كه در یک وضعیت ثابت از اضطراب به سر ببرد…

با این حال، همچنان امید به راه های بازپس گیری کنترل، بازپس گیری قدرت، ایجاد اعتماد به نفس و درک چگونگی حرکت به جلو وجود دارد. گاهی می تواند كسی بدون قضاوت كردن به شما كمک كند كه به این امر دست پیدا كنید.

راه هایی برای باز پس گیری کنترل، ساخت قدرت و بازسازی زندگی

برخی از راه هایی که شما می توانید شروع به باز پس گیری کنترل، ساخت قدرت و بازسازی زندگی خود كنید عبارتند از:

  • اشتراک گذاری:

با یک نفر كه بتوانید به او اعتماد كنید، صحبت كنید؛ مانند معلم، بستگان، دوستان یا پدر و مادرتان… یا می توانید از یک مشاور كمک بگیرید.

  • پذیرش:

اینكه این موضوع چگونه بر زندگی شما تاثیر می گذارد را نادیده نگیرید. چه اتفاقی می افتد كه زندگی كردن به روشی كه می خواهید را برایتان سخت كرده است؟ با كمک درست می توانید از این مسئله به راحتی عبور كنید.

  • اهمیت دادن:

در هر شرایطی مراقب خود باشید و به خود اهمیت بدهید؛ این موضوع از نظر عاطفی شما را قوی تر خواهد كرد.

  • فاصله گرفتن:

تصور كنید كه شخصیت اصلی یک فیلم هستید. به شخصیت های دیگر نگاه كنید كه آن ها چگونه رفتار می كنند؟ چه می گویند؟

این موارد به شما كمک می كند كه قوی تر از قبل شوید…

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر