اگر تا به حال مورد آزار و قلدری قرار گرفته باشید، می دانید که چه احساسی دارد… احساس می کنید که آخرین فرد بر روی کره زمین هستید؛ ‌تنها مانده،‌ ترسیده، هوشیار و در حالت آماده باش. افسرده و غمگین قدم برمیدارید و همه به شما نگاه می کنند،‌ همه می دانند که جریان چیست و در مورد شما صحبت می کنند، لااقل شما اینطور فکر می کنید.

نادیده گرفتن زورگویی و قلدری

اغلب زورگویی و قلدری نادیده گرفته می شود، زیرا مردم فکر می کنند که اگر حرفی بزنند، اوضاع بدتر می شود. آن ها فکر می کنند که اگر آن را نادیده بگیرند، بعد از مدتی متوقف می شود و از بین می رود. دلهره زیادی در ارتباط با صحبت درباره مسئله شخصی و تهدید آمیز وجود دارد. مردم می گویند که شما باید قوی تر و مبارز باشید و اجازه ندهید چیزی شما را ناراحت کند…

رهایی از اثرات بد قلدری

با این حال، صحبت درباره این مسئله اصلا راحت نیست. زورگویی به درون ما نفوذ کرده، باعث از بین رفتن عزت نفس و توانایی عملکرد روزانه می شود، ‌و در نهایت بر تعاملات اجتماعی و اعتماد به نفس ما تاثیر گذاشته و منجر به اضطراب، ترس، استرس و افسردگی می شود…

تجربه زورگویی، یک تجربه پیچیده و آسیب زاست و از لحاظ عاطفی، روانی و جسمی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. می تواند بلند مدت و پیامدهای گسترده ای داشته باشد. بدن و ذهن ما به حالت تهدید دائمی سازگار می شود. این امر منجر می شود که در یک وضعیت ثابت از اضطراب به سر ببرد…

با این حال، همچنان امید به راه های بازپس گیری کنترل، بازپس گیری قدرت، ایجاد اعتماد به نفس و درک چگونگی حرکت به جلو وجود دارد. گاهی می تواند کسی بدون قضاوت کردن به شما کمک کند که به این امر دست پیدا کنید.

راه هایی برای باز پس گیری کنترل، ساخت قدرت و بازسازی زندگی

برخی از راه هایی که شما می توانید شروع به باز پس گیری کنترل، ساخت قدرت و بازسازی زندگی خود کنید عبارتند از:

  • اشتراک گذاری:

با یک نفر که بتوانید به او اعتماد کنید، صحبت کنید؛ مانند معلم، بستگان، دوستان یا پدر و مادرتان… یا می توانید از یک مشاور کمک بگیرید.

  • پذیرش:

اینکه این موضوع چگونه بر زندگی شما تاثیر می گذارد را نادیده نگیرید. چه اتفاقی می افتد که زندگی کردن به روشی که می خواهید را برایتان سخت کرده است؟ با کمک درست می توانید از این مسئله به راحتی عبور کنید.

  • اهمیت دادن:

در هر شرایطی مراقب خود باشید و به خود اهمیت بدهید؛ این موضوع از نظر عاطفی شما را قوی تر خواهد کرد.

  • فاصله گرفتن:

تصور کنید که شخصیت اصلی یک فیلم هستید. به شخصیت های دیگر نگاه کنید که آن ها چگونه رفتار می کنند؟ چه می گویند؟

این موارد به شما کمک می کند که قوی تر از قبل شوید…

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب