رتبه بندی کشورها از نظر همدلی

یک مطالعه جدید که در نوع خود اولین است به رتبه بندی کشورهای جهان از نظر همدلی پرداخته است. که در این میان کشور آمریکا پس از کشورهایی مثل پرو، کره و عربستان در رتبه هفتم قرار دارد.

نوسنده ارشد این تحقیق از دانشگاه میشیگان می گوید اگرچه قرار گرفتن در بین ۱۰ کشور برتر از نظر همدلی جایگاه خوبی است ولی روند کشور آمریکا طوری است که به سمت زندگی فردی پیش می رود و این ممکن است در آینده خطر ساز شود.

تغییرات در چند دهه اخیر ممکن است در آینده افراد حتی روابط بسیار نزدیک خود را نیز قطع کنند. داده های این تحقیق که بصورت نظر سنجی  جمع آوری شد از نمونه ای بالغ بر ۱۰۴ هزار نفر از ۶۳ کشور جوع آوری شد.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب

ده کشور برتر در این تحقیق به ترتیب عبارتند از: اکوادر، عربستان صعودی، پرو، دانمارک، امارات، کره، آمریکا، تایوان، کاستاریکا و کویت.

نویسنده این تحقیق اذعان می کند که جای تعجب دارد سه کشور عربستان، کویت و امارات با سابقه جنگ و تجاوز در منطقه در این رتبه بندی جزء ده کشور اول قرار گرفتند. شاید دلیل این عمر تفاوت بین همدلی با هموطنان و همدلی با دیگر کشورها دانست.

نتایج این تحقیق در مجله روانشناسی بین فرهنگی به چاپ رسیده است. نتایج تحقیقات قبلی از جمله تحقیقی که در سال ۲۰۱۱ انجام شده بود نشان می دهد که همدلی در بین جوانان آمریکایی در طول ۲۰ سال اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است.

منبع:

Sara H. Konrath et al. Differences in Empathic Concern and Perspective Taking Across 63 CountriesJournal of Cross-Cultural Psychology, October 2016 DOI:1177/0022022116673910