بالاخره دلیل زنگ زدن گوش پیدا شد. برای سال های زیادی، پزشکان برای پیدا کردن دلیل و درمان وزوز گوش ، تلاش کرده اند؛ یک زنگ ثابت که حدود ۴۵ میلیون نفر تنها در آمریکا، درگیر آن هستند. اما مطالعات جدید، این مشکل را با اشاره به یک پیوند استوار با درد مزمن در نقاط دیگر بدن، آشکارتر ساخته است.

وزوز گوش ، پاسخ به یک صدمه

محققان در دانشگاه جورج تاون آمریکا، کشف کردند که مشکلات برای افراد مبتلا به دردهای مزمن و وزوز گوش، پاسخ به یک صدمه است که آن پاسخ تنها زمانی ادامه پیدا می کند که مغز نمی تواند درد یا سر و صدا را به درستی پردازش کند.

درست مانند کسانی که در شرایط درد مزمن می توانند دردهای روانی را برای یک عضو که دیگر آن درد وجود ندارد احساس کنند. مردم با مشکلات وزوز گوش می توانند در گوش خود زنگ بشنوند، در حالی که صدایی نیست.

وزوز گوش

بعد از بررسی میزان ماده خاکستری در مغز، تیم تحقیقاتی فهمیدند که از دست دادن این ماده در مناطق خاص، به هر دو وزوز گوش و درد مزمن کمک می کند. (به این مناطق لقب دروازه محدود کننده داده شده است) این فرآیند با سطح دوپامین و سروتونین تحت تاثیر قرار می گیرد که با احساسات ما از انرژی، خلق و خوی و افسردگی در ارتباط است.

این مناطق مانند یک سیستم مرکزی محدود کننده برای احساسات عمل می کنند که ارزش های موثری از محرک های حسی را تعیین می کند و جریان اطلاعات در مغز را تعدیل می کند. وزوز گوش و دردهای مزمن، زمانی رخ می دهند که این سیستم به خطر بیفتد. به عبارت دیگر، احساسات مربوط به درد مزمن و زنگ زدن گوش، از طریق دروازه عصبی مشابهی به مغز می آیند.

محققان بر این باورند که آسیب به مناطق دروازه محدود کننده، می تواند در جریان اطلاعات در مغز اثر بگذارد و حلقه ای به وجود آورد که در آن، سر و صدا از بین نرود.

 

منبع : ScienceAlert

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب