اگر اخراج یک کارمند، طبق قوانین مشخص و به صورت رسمی باشد، اختلاف قانونی ایجاد نمی کند؛ ولی هم برای دریافت کننده خبر و همچنین مدیری که این خبر را می دهد، ناراحتی عاطفی ایجاد می کند. یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه سارلند، به رهبری پروفسور کورنلیوس، آزمایشی را طراحی کرد تا بهترین روش ارتباط برقرار کردن و دادن خبرهای بد به کارکنان را بررسی کند.

دادن خبر اخراج به کارمندان

کورنلیوس و همکاران خود، آزمایشی را با تمرینات بازی نقش طراحی کردند:

مانوئل ریچتر توضیح می دهد: در مطالعه اولیه ما شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم شدند. به گروه اول در رابطه با اینکه چگونه با استدلال و گفتن دلایل اخراج، کارمندان خود را اخراج کنند و پس از آن نیز آن ها را تسکین دهند. به گروه دوم هیچ آموزشی در این زمینه داده نشد.

تیم تحقیقاتی نشان داد که کارمندان به احتمال بیشتر حرف مدیرانی که قبل از دادن خبر آموزش دیده بودند را قبول کردند.

مانوئل ریچتر می گوید: در مطالعه دوم ما قصد داشتیم بررسی کنیم که آیا برداشت رسمی بودن یا منصف بودن برای کارمندان مهم است یا خیر؟ در مطالعه دوم ۲ گروه آموزش دیده و یک گروه کنترل وجود داشت. شرکت کنندگان یکی از گروه ها، در رابطه با چگونگی دادن خبر اخراج به صورت رسمی و قانونی و حق به جانب آموزش دیدند.

گروه آزمایشی دیگر برای اینکه به صورت دوستانه و منصف و با عدالت رفتار کنند، آموزش دیدند. خلاصه یافته های این تحقیق نشان داد، با عدالت حرف زدن و به دور از رسمیت برای کارمندان مهم است. در صورت دوستانه و شفاف بودن بودن مدیران، کارمندان پس از اخراج فقط ناراضی بودند. ولی در صورت بیان قانونی کارمندان از نظر عاطفی پریشان می شدند.

پروفسور کورنلیوس می گوید: منصف بودن و دوستانه بودن یعنی، بیان شفاف روند کار و احترام به کارمند. کارمندانی که آموزش منصف بودن دریافت کرده بودند، به کارمندان توضیح میدادند که اخراج شدن آن ها ربطی به عملکرد آن ها ندارد بلکه به شرایط سخت اقتصادی مرتبط است و این مشکلات اقتصادی است که باعث شده است تا ما کارمندان خوب خود را از دست دهیم.

نتیجه گیری

این تیم تحقیقاتی بیان می کند که نتایج این تحقیق می تواند در دنیای امروز اقتصادی به کار مدیران شرکت ها بیاید تا آسیب های ناشی از خبر بد و فسخ قرارداد را کاهش دهند.

 

منبع تحقیق:

Manuela Richter, Cornelius J. König, Christopher Koppermann, Michael Schilling. Displaying fairness while delivering bad news: Testing the effectiveness of organizational bad news training in the layoff context.. Journal of Applied Psychology, 2016; 101 (6): 779 DOI:10.1037/apl0000087

تاریخ انتشار:

۷ جون ۲۰۱۶

تهیه شده در مجله سلامت روان اکسیر

نویسنده: حمید احدی

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب