به نقل از خبرگزاری مهر، بر اساس یافته محققان علائم افسردگی و بی خوابی، از قوی ترین فاکتورهای داشتن کابوس های مکرر شبانه است.

نگاهی به آمارهای به دست آمده از یک مطالعه

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که ۳٫۹ درصد از شرکت کنندگان در مطالعه، که ۴/۸ درصد مرد و ۲٫۹ درصد زن بودند، در طول مدت ۳۰ روز قبل از ارزیابی، دیدن کابوس های مکرر را گزارش کردند.

کابوس های مکرر از سوی ۲۸/۴ درصد از شرکت کنندگان مبتلا به علائم شدید افسردگی و ۱۷/۱ درصد از افراد مبتلا به بیخوابی مکرر گزارش شده بود…

علت کابوس دیدن

تحلیل های بعدی نشان داد که قوی ترین عوامل تاثیرگذار بر ریسک کابوس های شبانه، بیخوابی، خستگی و افسردگی می باشد.

به گفته «نیلز سندمن»، محقق مرکز علوم عصب شناختی دانشگاه تورکو فنلاند:

«مطالعه ما نشان می دهد، که رابطه مشخصی بین سلامت بدن و کابوس وجود دارد.»

تهدیدی برای بقای زندگی و امنیت

طبق گزارشات آکادمی علوم پزشکی خواب آمریکا، کابوس ها، رویاهای واضح، واقعی و مختل کننده ای هستند که معمولاً تهدیدی برای بقای زندگی و امنیت فرد محسوب می شوند و غالباً همراه با احساس اضطراب، ترس یا وحشت هستند.

تیم تحقیق «سندمن» داده های مربوط به دو جمعیت مستقل بزرگسال که در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته بودند را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. شرکت کنندگان شامل ۱۳,۹۲۲ فرد بزرگسال بین ۲۵ و ۷۴ سال بودند. ۵۳ درصد آن ها را زنان تشکیل می دادند. تحقیق شامل ارزیابی پرشس نامه ارسالی از طریق ایمیل، برای شرکت کنندگان و گزارشات پزشکی افراد موجود در مراکز درمانی اولیه محلی بود.

در این مطالعه کابوس های گهگاهی در ۳۰ روز قبل از شروع تحقیق، توسط بیش از ۴۵ درصد از شرکت کنندگان گزارش شده بود، و ۵۰/۶ درصد، هیچ کابوسی را گزارش نکردند….

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب