کارفرمایان هیچ نقشی در ایجاد حس معنا داری کار ندارند، ولی در نابود کردن این حس نقش دارند و باید از این راه دور شوند. این مطالعه که در دانشگاه گرینوویچ انجام شده است، نشان می دهد سبک مدیریت و رهبری، هیچ گونه تاثیری در تفسیر کارمندان از معنا دار بودن شغلشان ندارد؛ ولی مدیریت ضعیف در حس بی معنایی کار تاثیر گذار است.

عوامل موثر بر ایجاد حس معنا داری شغل

حس معنا داری شغل و کار، مانند دیگر احساس ها مانند تعهد کاری و تعاملات سازنده، می تواند در انگیزش شغلی و روند کار کارمندان تاثیر گذار باشد.

آنچه مدیران می توانند در ایجاد این حس انجام دهند، محدود است. در این مطالعه از ۱۳۵ نفر که در شرایط کاری مختلف از کشیش گرفته تا رفتگر مشغول به کار بودند، مصاحبه گرفته شد و در رابطه با زمان هایی که احساس می کنند کار آن ها معنادار است، سوالاتی پرسیده شد.

کیفیت کار معنادار

برای شرکت هایی که به دنبال مدیریت حس معنا داری هستند، داشتن مسئولیت اخلاقی و معنوی در ایجاد حس معنا داری بسیار مهم است. محققین این تحقیق پنج کیفیت کار معنادار را در این تحقیق شناسایی کردند:

  • تعالی فردی: کارمندان شغل هایی را که در آن به دیگران و ارباب رجوع بیشتر از خود آن ها توجه و اهمیت داده می شد، شغل های معناداری در نظر می گرفتند.
  • احساسات مختلف: کارکنان موقعیت های شغلی را که در آن ها احساس ناراحتی و غم با هم آمیخته بود بیش از موقعیت هایی که در آن ها فقط شادی وجود داشت معنادار می دانستند.
  • رویدادی: افراد روند پیشرفت مداوم را دوست ندارد و فعالیت هایی را معنا دار می دانند که در آن ها پستی و بلندی همراه با پیک موفقیت ها وجود داشته باشد.
  • انعکاسی: معنا دار بودن به ندرت در حال اتفاق می افتد، بلکه زمانی ایجاد می شود که کارمندان به گذشته خود نگاه کنند و یک ارتباط منسجم بین موفقیت های فردی و موفقیت های شغلی پیدا کنند.
  • شخصی: کاری معنادار است که فقط در بافت و زمینه کاری درک نشود، بلکه در چارچوب زندگی شخصی نیز درک شود.

نویسنده این تحقیق می گوید:

“اگر چه کمک به افراد در پیدا کردن شغل های پر معنا سخت است، ولی منافع بزرگ تر آن متوجه کارفرمایان می شود.”

 

منبع تحقیق:

The above post is reprinted from materials provided by University of Sussex. The original item was written by James Hakner. Note: Materials may be edited for content and length.

تاریخ انتشار:

جمعه ۱۴ خرداد ۹۵

تهیه شده در مجله سلامت روان اکسیر

نویسنده: حمید احدی

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب