بر اساس یک تحقیق که در سال ۲۰۰۶ به عمل آمد، مشخص شد که ۴۳% از مردم آمریکا اعتقاد دارند که رویاها، آروزها و تمایلات ناخودآگاه را آشکار می سازند. فروید، رویاها را جاده ای به سوی ناخودآگاه می داند و معتقد است که باید به جای پرداختن به معنی آشکار رویاها، معنای پنهان و ناخودآگاه آن ها را مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم به اختلالات روانی اشخاص پی ببریم…

شایع ترین خواب ها کدامند و مفسران خواب، آن ها را چگونه تعبیر می کنند؟

    – افتادن:

خواب افتادن از یک جای بلند، خواب شایعی است که به نظر مفسران، نشانه این است که در زندگی شما چیزی وجود دارد که به خوبی پیش نمی رود. در واقع شما نیاز به تفکر مجدد درباره تصمیم گیری خود دارید یا بهتر است یک مسیر جدید را در زندگی خود انتخاب کنید. نویسنده کتاب دیکشنری تعبیر خواب، معتقد است که افتادن، نشان دهنده ترس از شکست در زندگی شغلی یا عشقی است. افتادن، همچنین می تواند بیانگر نیاز به لذت بردن بیشتر از زندگی باشد…

تعبیر 9 خواب رایج و رویاها

    – برهنگی در ملاء عام:

این رویا نشان دهنده آن است که شما میترسید که نقیصه یا عیبتان آشکار شود.

    – مورد تعقیب قرار گرفتن:

رویاهای با محتوای تعقیب شدن توسط یک مهاجم شناخته شده و یا شناخته نشده، می تواند بدین معنی باشد که شما تلاش می کنید تا از چیزی در زندگی روزانه خود اجتناب کنید و یا این که میخواهید از ترس ها یا تمایلاتتان بگریزید. تعقیب شدن به وسیله حیوانات، نشان دهنده آن است که شما عصبانیت، هوس و یا دیگر احساسات خود را پنهان می کنید.

اگر توسط یک فرد ناشناخته و مرموز مورد تعقیب قرار میگیرید، نشان دهنده آسیب های روحی گذشته و یا کودکی است. اگر به وسیله یک جنس مخالف تعقیب می شوید، از عاشق شدن و یا شروع دوستی دوباره، با افرادی در روابط قبلی خود می ترسید.

    – از دست دادن دندان:

دارای معانی چندگانه است. می تواند به معنی این باشد که درباره جذابیت، ظاهر و یا توانایی خود برای ارتباط برقرار کردن، نگران هستید و یا این که نگران هستید که ممکن است حرف خجالت آوری بزنید. کارکرد واقعی دندان در واقعیت گاز گرفتن، بریدن و پاره کردن است. در واقع اگر دندان شما بیفتد، توانایی شخصی خود را برای ابراز قاطعیت، جرات ورزی و حمایت از خود از دست می دهید.

    – مردن:

اغلب مفسران معتقدند که مردن، نشان دهنده اضطراب در مورد تغییر و یا ترس از ناشناخته هاست.

    – امتحان دادن:

نشان دهنده یک ترس پنهان از شکست است. خواب شکست در امتحان یا دیر کردن برای رسیدن به امتحان، نشان دهنده این است که شما برای رویارویی با یک چالش در زندگی خود، آماده نیستید.

    – خیانت:

این رویاها به معنی این نیست که واقعا خیانتی محقق خواهد شد؛ بلکه بدین معنی است که شما در مورد مسائلی همچون صداقت و وفاداری در رابطه خود، دچار مشکل هستید. همچنین می تواند بدین معنی باشد که شما یا همسرتان در حال حاضر نمی دانید که از رابطه خود چه می خواهید.

    – پرواز:

این نوع رویا، اغلب نشان دهنده دو جنبه مختلف هستند:

  • از یک سو این رویاها می توانند نشان دهنده احساس آزادی و استقلال باشند.
  • از سوی دیگر، می توانند نشان دهنده تمایل به فرار کردن و گریختن از واقعیت های زندگی باشند.

پرواز کردن همچنین می تواند نشان دهنده تمایلات جنسی ما باشند. به خصوص آن جنبه ای که بیانگر آزادی ما از هنجارها و محدودیت های اجتماعی است.

    – بارداری:

رویا در مورد باردار بودن، می تواند نشان دهنده ترس زنان از مادر شدن و مادر خوبی نبودن باشد. همچنین نشان دهنده آن است که فرد در حال گسترش و عمیق تر کردن رابطه خود است. مفسران همچنین معتقدند که این رویا نشان دهنده آن است که فرد زمان های سختی را سپری میکند…

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب