وسواس فكری عبارت است از افكار سمج و تصورات تكرار شونده‌ای كه ایجاد اضطراب و نگرانی می‌كند. وسواس فکری یعنی مدام تصور می‌کنید کاری را انجام نداده‌اید و مدام با خود تکرار می‌کنید که فلان کار را انجام دهید. این فکرها چنان فرد را پریشان می‌کند که دچار اضطراب و استرس می‌شود و از انجام کارهای روزمره باز می‌ماند. معمولا کسانی که درگیر فکرهای مزاحم می‌شوند ترجیح می‌دهند پریشانی و مشکل و ناراحتی خود را به عنوان یک مساله خصوصی، پنهان نگه دارند و گاهی چند ساعت را دور از چشم دیگران صرف افکار یا کارهای مخفیانه خود کنند که این می‌تواند خطرناک باشد. مبتلایان به وسواس فکری، معمولاً در ادای جملات و کلمات، مکث و تأمل و تردید می‌کنند و به تصحیح آن‌ها می‌پردازند. در این آزمون شما می توانید وجود و میزان وسواس فكری خود را مورد سنجش قرار دهید. نتایج تست وسواس فکری عملی جهت برچسب زدن به شخص یا احتمال صد درصدی اختلال وسواس فکری نیست بلکه یک آزمون خودسنجی جهت مشخص کردن این موضوع است که آیا شما نیاز به مراجعه یا مراقبت متخصص دارید یا خیر.

تست وسواس فکری

پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده، لطفا پاسخ سوالات را با گزینه بله یا خیر مشخص کنید. لطفا در پاسخگویی به سوالات صداقت داشته باشید. گزینه ای را انتخاب نکنید که دوست دارید باشید، بلکه گزینه ای را انتخاب کنید که هستید.