تست وسواس فکری عملیReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Jun 21Rating: 5.0تست وسواس فکری عملیتست وسواس فکری عملی

به باور الیس وقتی حادثه  فعال كننده ای برای فرد رخ می دهد، او بر اساس تمایلات ذاتی خود ممكن است دو برداشت متفاوت و متضاد از آن حادثه  داشته باشد: یكی افكار، و باورهای منطقی و عقلانی و دیگری افكار، باورها و برداشت های غیر عقلانی و غیر منطقی. در حالی كه فرد تابع افكار و باورهای منطقی باشد، به پیامدهای منطقی دست خواهد یافت و شخصیت سالمی خواهد داشت. در حالی كه فرد تابع و دستخوش افكار و باورهای غیر منطقی و غیر عقلانی باشد، با پیامدهای غیر منطقی مواجه خواهد شد و در این حالت او فردی است مضطرب و غیر عادی كه شخصیت ناسالمی دارد.

تست رفتار، احساس و فکر غیر منطقی

هدف این پرسشنامه  ارزیابی واکنش های رفتاری، احساسی و فکری ناکارآمد در افراد است. صرف داشتن این افکار الزاما به معنای اختلال روانی نیست. بهتر است باور‌هایتان را بشناسید و در صورت لزوم تغییر دهید با اتخاذ باورهای کارآمد که به سازگاری و آرامش بیشتر کمک کنند می‌توان استرس را کاهش داد. لازم است افراد برای سلامت خود افکار و باورهای خود را بشناسند و با مدیریت افکار ناکارآمد به آرامش بیشتری دست یابد ولی این افکار بشدت فشارزا هستند و شرایط مناسبی را در زندگی روزمره برای شکل گرفتن اختلالات روانی مختلف فراهم می آورند.

دستورالعمل

لطفا پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده، گویه های زیر را با دقت بخوانید و در صورت مطابقت با شما بلی و در غیر این صورت خیر را انتخاب نمایید.