تست آنلاین فرزند پروریReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Jun 26Rating: 5.0تست آنلاین فرزند پروری تست آنلاین فرزند پروری 

والد گرامی، در زیر عباراتی درباره نحوه برخورد والدین با فرزندانشان آورده شده است. لطفا جملات زیر را به دقت بخوانید و با توجه به مقیاس زیر میزان موافقت خود را با کدام از آنها مشخص کنید. لطفا تا جایی که ممکن است هیچ موردی را بدون پاسخ نگذارید.