تست آنلاین سنجش احتمال طلاقReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Jan 22Rating: 5.0تست آنلاین سنجش احتمال طلاقتست آنلاین سنجش احتمال طلاق

تست آنلاین سنجش احتمال طلاق

« شاخص بی ثباتی ازدواج» یک ابزار 14 سوالی است که برای اندازه گیری عدم ثبات زناشویی و خصوصاً مستعد طلاق بودن تدوین شده است. این ابزارمتکی به این نظر است که برای ارزیابی بی ثباتی و خطر بالقوۀ طلاق زن و شوهر باید هم شناخت و هم رفتار به حساب آورده شود .»

دستورالعمل: به سؤالات زیر به طور صادقانه و بر اساس این که در حال حاضر چه احساسی دارید و یا در ماه گذشته چه احساسی داشته اید پاسخ دهید.

تعداد پاسخ های حاکی از « مستعد طلاق بودن» را بشمارید و یادداشت کنید. به ازای هر پاسخ بله 5 امتیاز بدهید.

عدد بدست آمده را با میزان احتمال طلاق در سه سال آینده مقایسه کنید.