تربیت بدون فریاد

تربیت بدون فریاد به شما کمک می‌کند تا دو جنبه تربیت را بشناسید و از این رهگذر بین ارتباطی که با خود و ارتباطی که با همسرتان از این لحاظ دارید تعادل برقرار کنید. این بدان معنا است که شما می‌توانید با همسرتان یا بدون او در کمال جدیت و بدون حذف اوقات شادی و احساسات مورد علاقه‌تان نظم و انضباط لازم را در محیط خانه برقرار سازید.


مقاله مرتبط: اختلاف نظر پدر و مادر در تربیت کودک و نوجوان


اصول تربیت

تربیت دارای دو جنبه است یکی جنبه شخصی آن که عبارت است از تفریح و سرگرمی، باهم بود، تماس‌های دلگرم کننده و بازی. این عناصر در لحظه‌های خاصی رخ می‌دهند که در آن از قدردانی به زانو می‌افتیم و از شادی اوج می‌گیریم. جنبه دیگر تربیت جنبه حرفه‌ای آن است که تقریباً عاری از لذت و سرگرمی است و شامل عملکردهای اساسی خانواده می‌شود: تأمین غذا، پوشاک و مسکن، برنامه ریزی، تعیین حدود و مقررات، اعمال تنبیه، برقراری حکومت نظامی و وقت خواب.


مقاله مرتبط: کدام روش تربیت کودک درست است؟

مقاله مرتبط: چگونه کودکی مستقل تربیت کنیم؟


شیوه کار از این قرار است که وقتی شما یاد بگیرید خود را آرام کنید، خیلی راحت‌تر می‌توانید براساس مقررات عمل کنید و به این ترتیب به فرزندان خود می‌آموزید که قانونی جدی برای کار و بازی وجود دارد. برای آنکه با عشق و آزادی از جنبه شخصی تربیت لذت ببرید ابتدا باید به جنبه حرفه‌ای آن رسیدگی کنید. از آنجا که شما سخت می‌کوشید که حریمی شخصی برای فرزندانتان ایجاد کنید قرار دادن آن‌ها در جایگاه خودشان از شما یک دیکتاتور نمی‌سازد. بعضی از والدین برای کنترل آنچه غیرقابل کنترل است سریع به سمت مقررات انضباطی میل می‌کنند. آن‌ها با اعمال قدرت نسبت به زیردستان، بر احساس بی‌کفایتی و ترس خود سرپوش می‌گذارند، اما این شیوه برقراری ساختار بدون فریاد نیست.

تربیت صحیح

اگر رفتاری بارها و بارها تکرار شود شما به سادگی بر فرد دیگری تمرکز می‌کنید یعنی شخصی که دوست دارید رفتارش تغییر کند. در حالی که روابط خانوادگی شامل یک الگو است و یک الگو همیشه مستلزم وجود بیش از یک نفر است. اقدام مفید این است که بدون سرزنش کردن خود یا دیگری، به نقش خود در ایجاد مشکل در الگوی معیوب فکر کنید. این یک الگوست، نه بیشتر و نه کمتر و تمام الگوها قابل تغییرند. فقط کافی است بخشی از الگو یعنی نقش خودتان را تغییر دهید تا کل الگو ناگزیر به تبع آن تغییر کند؛ بنابراین می‌بینید باز بهتر است بر روی خود تمرکز کنید.

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب