طبق یافته های روانشناسی شناختی، خوابیدن در میان جلسات مطالعه، امکان دارد یادگیری را آسان تر کرده و حتی تا ۶ ماه بعد، اثر آن در یادآوری مطالب باقی بماند. نتایج تحقیقات، نشان می دهد که خواب بین جلسات تمرین، منجر به مزیت دوگانه ای نسبت به مطالعه بدون خواب می شود که شامل صرف زمان کمتر، برای یادگیری و اطمینان از نگهداری بیشتر آن است…

ترکیب خواب و تمرین

محقق روانشناسی، استفانی مازا از دانشگاه لیون می گوید:

“خواب قبل از یادگیری، یک استراتژی خوب است؛ اما تحقیقات نشان می دهد که خواب بین جلسات یادگیری، تا حد زیادی این استراتژی خوب را افزایش می دهد.”

در حالی که مطالعات نشان داده اند که هر دو عمل تکرار مطالب و خواب، می تواند به بهبود حافظه کمک داشته باشد، اما هنوز تحقیقات کمی در بررسی چگونگی تاثیر ترکیب خواب و تمرین در حافظه انجام شده است…

اهمیت خواب برای تثبیت حافظه و یادگیری

فرضیه مازا و همکارانش

مازا و همکارانش این فرضیه را که خواب بین جلسات تمرین و یادگیری می تواند پروسه ی بازآموزی را کارآمدتر و نیاز به تلاش را برای به خاطر سپردن کمتر کند، مطرح کرده اند.

۴۰ نفر از بزرگسالان فرانسوی را، به طور تصادفی در دو گروه خواب و گروه کنترل (بیداری) شرکت دادند.

در جلسه ی اول، همه شرکت کنندگان با ۱۶ کلمه ی تصادفی فرانسوی ــ سواحیلی مواجه شدند. ۷ ثانیه بعد، کلمات مجددا ارائه شد و شرکت کنندگان می بایست ترجمه آن را تایپ می کردند. کلمات اصلی، درست بعد از ۴ ثانیه نشان داده می شد. تا زمانی که شرکت کنندگان به درستی آن ها را ترجمه کنند، کلمات مجددا نمایش داده می شد.

۱۲ ساعت پس از اولین جلسه، به شرکت کنندگان فراخوان تکمیل مجددا کل ۱۶ کلمه ی لیست را تا زمانی که به درستی بنویسند داده می شد.

نکته ی مهم اینکه برخی از شرکت کنندگان گروه کنترل، در جلسه اول هنگام صبح و جلسه دوم در عصر همان روز، کلمات را کامل کردند.

و بقیه (گروه خواب) در عصر جلسه اول خوابیدند و در جلسه دوم به هنگام صبح تکمیل کلمات را انجام دادند.

در جلسه ی اول بین دو گروه تفاوتی در به خاطر آوری کلمات نبود.

  – روی دیگر داستان

اما بعد از ۱۲ ساعت، داستان نمایانگر چیز دیگری بود. شرکت کنندگانی که بین تمرینات خوابیدند، از ۱۶ کلمه، ۱۰ کلمه را به خاطر آوردند؛ اما به طور میانگین درگروه کنترل ۷.۵ کلمه به خاطر آورده شد و در جلسه ی بازآموزی، آن هایی که خوابیده بودند فقط به ۳ تلاش مجدد نیاز داشتند تا کلمات را به خاطر بیاورند؛ اما گروه کنترل ۶ تلاش داشتند…

در نهایت هر دو گروه موفق به یادگیری ۱۶ جفت کلمه شدند؛ اما به نظر می رسد، خواب بین جلسات، به شرکت کنندگان کمک کرد تا این کار را در زمان کمتر و با تلاش کمتر انجام دهند.

در طول زمان، افزایش حافظه در گروه خواب همچنان دیده می شد. پیگیری ها نشان داد شرکت کنندگان گروه خواب، در آزمون یک هفته بعد، بهتر عمل کرده اند. فراموشی بسیار اتفاق افتاده بود و ۱۵ کلمه را به خاطر می آوردند؛ ولی در گروه کنترل، ۱۲ کلمه را به خاطر داشتند و این تفاوت تا ۶ ماه بعد، به صورت قابل توجهی ادامه داشت…

 

منبع:

The above post is reprinted from materials provided by Association for Psychological Science. Note: Content may be edited for style and length

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب