تاثیر روانشناسی ورزشReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Feb 22Rating: 5.0تاثیر روانشناسی ورزشفواید ورزش برای ارتقای نگرش های مثبت و افزایش تصور از خود و عزت نفس به خوبی شناخته شده است. سانستروم در متاآنالیزی كه انجام داد، دریافت كه رابطه مثبت معناداری بین ورزش و عزت نفس وجود دارد. افرادی كه ورزش می كنند، احساسات مثبت بیشتری در مورد شكل بدن و سلامت جسمانی خود دارند و این امر به احساس عزت نفس كمک می كند.

تاثیر روانشناسی ورزش به ما می گوید که ورزش فواید روانشناختی، از جمله كاهش افسردگی، كاهش اضطراب، ایجاد محافظی علیه استرس و افزایش اعتماد به نفس و خوب بودن را دارد.

افسردگی

افرادی كه به طور منظم ورزش می كنند، در مقایسه با افرادی كه ورزش نمی كنند، كمتر افسرده می شوند. هنوز به طور كامل مكانیزم هایی كه ورزش افراد را علیه افسردگی محافظت می كنند یا اثرهای درمانی آشكار ورزش برای افراد افسرده، شناخته شده نیست.

آنچه می دانیم این است كه ورزش می تواند خلق افسرده را در بسیاری از مردم، از جمله زنان جوان باردار با زمینه متفاوت نژادی و مردان و زنان 66 تا 97 ساله ای كه در خانه سالمندان زندگی می كنند، كاهش دهد.

تاثیر روانشناسی ورزش

کاهش حالت اضطراب

ورزش همچنین به كاهش حالت اضطراب ــ احساس موقت ترس و ناراحتی كه ممكن است از یک موقعیت اجتماعی ناشی شود ــ كمک كند. مطالعاتی كه ورزش را با تنش زدایی مقایسه كرده است، نشان داده است كه هر دو روش در كاهش اضطراب موثر بوده است؛ هرچند ماهیت چگونگی كاركرد آن مبهم باقی مانده است.

از ورزش می توان به عنوان سپری علیه استرس استفاده كرد. این امر ممكن است به علت تاثیر ورزش بر روی دستگاه ایمنی باشد. ورزش موجب افزایش فعالیت سلول های طبیعی كشنده و افزایش درصد سلول های T (لنفوسیت ها) می شود كه نشانه های سلول طبیعی كشنده را در بردارند. این امر، به ما كمک می كند تا تهدیدهای سلول های مهاجم را قبل از آن كه فرصت صدمه زدن به بدن را پیدا كنند، خنثی كنیم.

ارتقای نگرش های مثبت

فواید ورزش برای ارتقای نگرش های مثبت و افزایش تصور از خود و عزت نفس به خوبی شناخته شده است. سانستروم در متاآنالیزی كه انجام داد، دریافت كه رابطه مثبت معناداری بین ورزش و عزت نفس وجود دارد. افرادی كه ورزش می كنند، احساسات مثبت بیشتری در مورد شكل بدن و سلامت جسمانی خود دارند و این امر به احساس عزت نفس كمک می كند.

نگرانی های مربوط به ورزش، روی خطرات بالقوه ورزش متمركز شده است؛ از جمله اعتیاد به ورزش، صدمه های ناشی از آن و در موارد نادر، حتی مرگ افراد در معرض خطر كه به دقت تحت مراقبت نبودند. آشكار است كه دستیابی به سلامت به طور موثر باید با طیفی از فعالیت های متعادل و مناسب، آگاهی نسبت به هدف های واقع گرایانه و درک پاسخ های بدنی نسبت به ورزش همراه باشد.

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر