“اگر تن فروشی قدیمی ترین حرفه در جهان است، پس از آن مطمئنا خودارضايی قدیمی ترین سرگرمی در جهان است.”

به رغم تلاش های تاریخی به تصویر کشیدن خودارضايی به عنوان یک عمل زيان آور برای سلامتی، پژوهش حاضر آن را از جنبه های مهم رشد جنسی سالم يافته است. آلفرد كينزی در تحقيق خود متوجه شد تقریبا همه مردان و بیش از نیمی از زنانی كه در پژوهش او شركت كرده بودند در گذشته  خود سابقه استمناء داشتند. مطالعه در مورد خودارضايی بسيار كم است چون در اكثر جوامع به عنوان تابو به آن نگاه می كنند…

تاثير خودارضايی

 نتايجی كه از مطالعات اندک خودارضايی بدست آمده است به شرح زير است:

  • خودارضايی معمولا در سن بلوغ آغاز می شود.
  • فراوانی استمناء در مردان بيشتر از زنان است (2 الی 4 بار در ماه در زنان و 4 الی 9 بار در ماه در مردان)
  • بسیاری از افراد در مورد بدن خود و پاسخ های جنسی را از طريق استمناء یاد می گیرند.
  • خودارضايی جایگزین بی خطر برای زمانی است که خطر ابتلا به عفونت های مقاربتی وجود دارد.
  • برای افراد مجردی كه شريک جنسی ندارند می تواند كمک كننده باشد.
  • برای افرادی كه دور از شريک جنسی خود هستند و يا به او دسترسی ندارند می تواند مفيد باشد.

علی رغم مزايای فوق، برای بسياری از زنان و مردان، خودارضايی شريک زندگيشان، ناراحت كننده است. آن ها بر اين باورند اگر شريک زندگيشان استمناء می كند، حتما از زندگی جنسی خود ناراضی است. با اين حال تحقيقات موجود از اين تفكر حمايت نمی كند و نشان داده است که خودارضايی در روابط سالم وجود دارد.

كينزی در تحقيقات اوليه خود متوجه شد كه زنانی كه قبل از ازدواج ارگاسم را تجربه نكرده باشند، بعد از ازدواج نيز معمولا تجربه نمی كنند. بيشتر پژوهش ها نشان می دهد زنانی كه از طريق خودارضايی به ارگاسم می رسند رضايت بيشتری از زندگی زناشويی خود دارند.

تحقیقات، همبستگی کمی بین فراوانی خودارضايی و دفعات مقاربت می یابند. به عنوان مثال كسانی كه بيشتر خودارضايی داشتند، روابط جنسی بيشتری نيز داشتند. بنابراین در حالی که استمناء در واقع ممکن است یک جایگزین خوب برای افراد مجرد و کسانی که اجتناب از فعالیت جنسی دارند، باشد، اما آن یک رفتار جدایی ناپذیر در کارنامه جنسی بسیاری از کسانی که در حال حاضر رضایت از زندگی جنسی خود دارند. دليل اوليه خودارضايی در انسان به دليل لذت بخش بودن آن است صرف نظر از وضعيت تاهل فرد.

آيا هرگز نبايد نگران خودارضايی در رابطه شد؟

 اگر يكی از دو نفر نيازهای اوليه جنسی خود را فقط از طريق خودارضايی ارضاء می كند، ‌اين باعث آسيب به رابطه خواهد شد و در اين صورت بايد درخواست كمک كرد. استمناء می تواند حمايت كننده سلامت جنسی رابطه باشد اما نبايد به طور كامل جای رابطه جنسی را بگيرد مگر اينكه دو طرف بر سر اين موضوع به توافق رسيده باشند…

منابع:

Steven D. Pinkerton, Laura M. Bogart, Heather Cecil and Paul R. Abramson, “Factors Associated with Masturbation in a Collegiate Sample,” Journal of Psychology and Human Sexuality 14, no. 2/3 (2002): 104.

  1. Walter O. Bockting, “Introduction,” Journal of Psychology and Human Sexuality 14, no. 2/3 (2002).
  2. David Hurlburt and Karen Whittaker, “The Role of Masturbation in Marital and Sexual Satisfaction: A Comparative Study of Female Masturbators and Nonmasturbators,” Journal of Sex Education and Therapy 17, no. 4 (1991).

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر