در ادامه این مقاله از اکسیر قصد داریم راهکارهای غلبه بر فشار روانی شغلی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم و همچنین درباره بهداشت روانی با شما صحبت کنیم؛ با ما همراه باشید…

 • ایجاد جو صمیمیت، همدلی، صداقت
 • همکاری و احترام متقابل در میان کارکنان سازمان 
 • پرهیز از اعمال روش های مبتنی بر زور و اجبار در محیط سازمان
 • شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان، تحت نظارت سازمان و فراهم ساختن رشد و شکوفایی این استعداد در حد توان و امکانات سازمان
 • پرهیز از قضاوت های کورکورانه و مبتنی بر پیش داوری در مورد کار و رفتار کارکنان سازمان 
 • شناسایی دلایل واقعی کم کاری، غیبت از کار، بی حوصلگی و بی علاقگی به کار، کم توجهی و بی دقتی کارکنان توسط مدیر و پرهیز از قضاوت های کورکورانه و مبتنی بر پیش داوری نسبت به اساس رفتار انسان
 • آشنا ساختن کارکنان با واقعیت های محیط کار و حدف آن دسته از معیارها و عوامل سازمانی که از لحاظ اخلاقی، انسانی و فرهنگ سازمانی صحیح تلقی نمی شود.
 • توجه به تقویت ایمان و اعتقادات مذهبی و توجه به فرهنگ غنی و پر محتوای اسلامی
 • تسلط بر موقعیت ها و شرایط محیطی (فرد بر محیطی که آزارش می دهد تسلط و کنترل پیدا کند.)
 • افزایش میزان ظرفیت و درجه تحمل
 • برنامه ریزی زمانی
 • قبول واقعیت ها در مورد خود، دیگران، محیط و جامعه اطراف خود
 • تلقی مثبت از شغل و حرفه خود
 • احساس آرامش در مقابل رقبا
 • عدم تظاهر و اجتناب از عوام فریبی
 • جلوگیری از حساسیت بیش از اندازه و کاهش سطح توقع خود از دیگران
 • مشورت و بازگو کردن مشکلات با افراد معتمد
 • ترک محیط فشارزا
 • اختصاص اوقات بیشتر سپری نمودن آن در کنار خانواده
 • صبوری
 • درک دیگران و موقعیت های آنان
 • ایجاد صمیمیت و جلب حمایت گروهی
 • احساس مفید بودن
 • آرمیدن آگاهانه (آرام کردن خود در زمان فشار)
 • ورزش و فعالیت های بدنی
 • تغذیه و استراحت و خواب مناسب
 • رفع فشار ناشی از کمبود وقت

بهداشت روانی

اگر احساس می کنید کمبود وقت دارید و به کارهای خود نمی رسید، بایستی از خود سوال نمایید که چرا به کمبود وقت دچار شده اید؟! آیا کسی یا فردی باعث این کمبود وقت شده؟! بنابراین برای بهبود وضعیت خود برنامه ریزی زمانی نموده و حداکثر استفاده از زمان بنمایید. با اولویت بندی کردن، زمان بندی و اجرای مسئولیت ها به گونه ای که رضایت شخصی بیشتری به همراه داشته باشد، به افراد اجازه می دهد احساس کنند حاکم بر شرایط و اوضاع و احوال خویش بوده و این احساس، خوشایند و آرامش بخش است.

 • غلبه برفشار ناشی از انتظارات شغلی

بایستی افراد قبل از اشتغال به شغلی، اطلاعات آن شغل را کسب نمایند و انتظاراتی که از آن شغل هست، مشخص نمایند. به کار خود مسلط و پیگیر اشکالات آن باشد.

نتیجه گیری

مدیران برای اینکه بهداشت روانی محیط کار را تامین کنند، باید با مفاهیم اساسی بهداشت روانی آشنا شوند و سلامت روانی کارکنان تنها با رعایت اصول بهداشت روانی در سازمان حاصل می گردد. چون در مواجهه با چالش ها و مشکلات روزمره، ما بر اساس ویژگی های روانی خود با آن ها برخورد می کنیم،‌ هر چه از سلامت روانی بیشتر برخوردار باشیم به یقین آسیب پذیری ما کمتر خواهد بود. از مشخصات یک سازمان سالم آن است که سلامت جسمی و روانی کارکنان مورد توجه و علاقه مدیریت سازمان قرار گیرد تا تولید و بهره وری سازمان افزایش یابد.

 

ایرج ، شاکری نیا، امنیت و رضایت شغلی و بهداشت روانی، مجله تدبیر شماره ۷۲، خردادماه ۱۳۷۶، ص ۳۲

رشیدی، محمد مهدی. اصیلی، غلامرضا. فرهادی، سید محمد. ۱۳۷۸ فشار روانی در محیط کار. اطلاع رسانی مدیریت. سال ۹ شماره ۳۶-۳۷
منابع لاتین:

Chen, Chen Jui et al. 2005. Leadership effectiveness, Leadership style and employee readiness. Leadership & organization Development Journal 26(4).

Miozza, Michael L. and David C. Wyld. 2002. The Carrot or the Soft Stick?: The Perspective of American safety Professionals on Behavior and Incentive Based Protection Programmers Management Research News 25(11).

نویسنده: دکتر محبوبه امیدی نژاد

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب