یک مطالعه جدید، استراتژی جالبی برای یادآوری چیزهایی که یاد میگیرید پیشنهاد می دهد؛ چهار ساعت بعد از یادگیری ورزش کنید.

یافته های این تحقیق، در ژورنال Cell Press journal Current Biology چاپ شده است. ورزش می تواند عملکرد حافظه شما را بهبود بخشد؛ ولی نه به محض یادگیری، بلکه در زمان خاصی پس از یادگیری.

فرناندز، از موسسه داندرز دانشگاه رادبود هلند می گوید: “در این تحقیق نشان داده شده است که ما می توانیم با ورزش کردن پس از یادگیری، حافظه خود را بهبود بخشیم.”

برای به حافظه سپردن، چهار ساعت پس از آن ورزش کنید!

روش تحقیق

در این تحقیق، فرناندز و همکاران وی، اثر ورزش پس از یادگیری را بر روی تثبیت و حافظه بلند مدت، بررسی کرده اند. در این تحقیق، ۷۲ شرکت کننده وجود داشتند که می بایست مواردی را در حافظه خود ذخیره می کردند. این ۷۲ نفر به سه گروه تقسیم شدند و پس از آن، یکی از گروه ها به محض سپردن به حافظه ورزش کردند، یکی از گروه ها چهار ساعت پس از یادگیری ورزش کردند و گروه دیگر هیچ ورزشی انجام نداد.

ورزش شرکت کنندگان، ۳۵ دقیقه دوچرخه سواری بود. پس از ۴۸ ساعت، شرکت کنندگان می بایست در زیر دستگاه MRI آنچه به یاد می آوردند را گزارش می دادند. محققان دریافتند که ورزش پس از ۴ ساعت، می تواند در عملکرد حافظه و بهبود آن، تاثیر گزار باشد. همچنین در ورزش با تاخیر نسبت به ورزش آنی و عدم ورزش، تصویر برداری MRI نشان داد که بازنمایی به صورت دقیق تر در هیپوکامپ که یک منطقه کلیدی در کد گذاری حافظه است، انجام می گیرد.

محققان این تحقیق، نتیجه گیری می کنند که تمرینات بدنی مناسب، می تواند عملکرد حافظه را بهبود دهد و همچنین ورزش می تواند مداخله ای در موقعیت های بالینی و آموزشی باشد.

هنوز علت دقیق این مسئله مشخص نیست

هنوز مشخص نیست که چرا ورزش با تاخیر، عملکرد حافظه را بهبود می بخشد. تحقیقات قبلی نشان داده اند که کاتکولامین ها از جمله دوپامین و نور اپی نفرین، می تواند عملکرد حافظه را در حیوانات بهبود دهد. همچنین تاثیر ورزش نیز با انتشار این مواد شیمیایی در بدن است.

فرناندز می گوید هدف بعدی ما، کشف زیر بنی ملکولی و شیمیایی ورزش با تاخیر است.

 

منبع تحقیق:

van Dongen et al. Physical Exercise Performed Four Hours after Learning Improves Memory Retention and Increases Hippocampal Pattern Similarity during Retrieval. Current Biology, 2016 DOI:10.1016/j.cub.2016.04.071

تاریخ انتشار:

پنج شنبه ۲۷ خرداد ۹۵

تهیه شده در مجله سلامت روان اکسیر

نویسنده: حمید احدی

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب