ایجاد انگیزه در کارمندانReviewed by مرکز مشاوره اکسیر on Dec 14Rating: 5.0ایجاد انگیزه در کارمندانزمانی كه مديری وارد محل كارش می شود و در جمع كارمندان قدم برمی دارد، قدرت آن را دارد كه نگرش آن‌ ها را در آن روز يا حتی روزهای بعد تغيير دهد. شما به عنوان مدير، مهم ترين عامل ايجاد انگيزه در كارمندان خود هستيد.

زمانی كه مديری وارد محل كارش می شود و در جمع كارمندان قدم برمی دارد، قدرت آن را دارد كه نگرش آن‌ ها را در آن روز يا حتی روزهای بعد تغيير دهد. شما به عنوان مدير، مهم ترين عامل ايجاد انگيزه در كارمندان خود هستيد.

كلمات، حالت بدن و حتی حالت چهره شما بر عقيده‌ ی كارمندان در مورد طرز تلقی شما از آن‌ ها، تأثيرگذار است. تمام اين عوامل، كارمندان را از نظر شما درباره‌ ی آن‌ ها و ميزان ارزششان برای شما و شركت آگاه می سازد.

ایجاد انگیزه در کارمندان

رمز ايجاد روحيه و انگيزه قوی در كارمندان

رمز ايجاد روحيه و انگيزه قوی در كارمندان، در انتقال اين احساس كه آن‌ ها برای شما مفيد و با ارزش هستند، نهفته است. اگر كارمندان احساس كنند با كار خود نقش مهمی ايفاد می كنند، علاقه‌ ی آن‌ ها به كارشان دو چندان می شود و اهتمام بيشتری به آن می ورزند. برای برخی از كارمندان، احساس ارزشمند بودن به اندازه‌ ی درآمد خوب و فرصت‌ های ارتقاء، حائز اهميت است.

راه هایی برای ایجاد انگیزه در کارمندان

حال بايد ديد چگونه می توانيم در كارمندان انگيزه ايجاد كنيم:

  – حضور محسوسی داشته باشيد:

حاضر شدن شما سر كار و اعلام حضورتان در آغاز روز، لبخند را بر لبان كارمندان می نشاند. تنها با قدم زدن در محل كار و صبح بخير گفتن همراه با لبخندی بر لب، معجزه می كنيد.

  – از كارمندان تعريف و تمجيد كنيد:

لازم نيست تعريف و تمجيد از كارمندان شكل ويژه و خارق العاده‌ ای داشته باشد. تنها با احترام قائل شدن برای آن‌ ها و به كاربردن الفاظی چون «لطفا» و «متشكرم» می توانيد به سادگی موجب تقويت روحيه‌ ی كارمندان شويد. همچنين، بيان عبارت ساده «كار بزرگی انجام دادی» به كارمندی كه استحقاق آن را دارد، تأثير شگرفی برجا می گذارد.

  – اهداف شفاف و مشخصی داشته باشيد:

بيان زمان سررسيدها، اهداف و ملزومات كار جهت انجام هرچه بهتر امور ضروری است؛ اما گاه با وجود اطلاع‌ رسانی خوب، تغييری در برنامه‌ ها رخ می دهد. اغلب اوقات اين تغييرات به تفصيل شرح داده نمی شوند. در چنين مواقعی، كارمندان احساس می كنند آنقدر مهم نبوده‌ اند كه در جريان دلايل اين تغييرات قرار گيرند. يا حتی ممكن است فكر كنند که مدير شركت مرتكب اشتباه شده است.

اين افكار، انگيزه‌ ی كارمندان را كم رنگ می سازد. برای پيشگيری از چنين مسائلی، می توان مرتباً‌ نظر كارمندان را درباره امور كاری جويا شد و بدين وسيله، اطمينان حاصل كرد كه آن‌ ها از اهداف و انتظارات مورد نظر مطلع هستند. بر اين اساس چنانچه برنامه‌ ای با تغيير روبه‌رو شد، دلايل اين تغيير را برای كارمندان شرح دهيد و به آن‌ ها اجازه دهيد در حل مشكل پيش‌ آمده، مشاركت داشته باشند.

  – همواره نظر خود را درباره‌ ی كار افراد اعلام كنيد:

اجازه دهيد كارمندان از مواقعی كه كارشان رضايت‌ بخش بوده است، آگاهی يابند. اين نكته در مواقعی كه كار آن‌ ها مورد رضايت نيست هم صادق است و شما بايد آن‌ ها را از عدم رضايت خود و دليل آن آگاه سازيد. اين مواقع، فرصت مناسبی برای بهبود كار آن‌ ها فراهم می آورد. از آن‌ ها بپرسيد به عنوان مدير می توانيد كمكی به آن‌ ها بكنيد يا خير.

همچنين در انتظار نظرات آن‌ ها باشيد و با آن‌ ها به گفتگو بنشينيد. اين كار موجب می شود آن‌ ها احساس كنند شما از كارشان دلخور نيستيد، اما از صميم قلب مشتاق ياری آن‌ ها و حل مشكلاتشان هستيد.

  – برای هر كار عكس‌ العمل و واكنش متناسبی در نظر بگيريد:

علاوه بر اعلام رضايت خود از كارهای ارزنده كارمندان، برای آن‌ ها پاداش در نظر بگيريد. يک راه ارزان و مؤثر جهت قدردانی از آن‌ ها، نوشتن نامه‌ های تشكر و قدردانی است. اما چنانچه كارمندی مطابق با اهداف و انتظارات شركت پيش نرود،‌ انگيزه‌ ی كارمندان ديگر را از بين می برد؛ چرا كه كارمندان ديگر ممكن است فكر كنند اگر بقيه كاری را انجام نمیدهند، آن‌ ها چرا بايد انجام دهند. بنابراين بايد تبعات مناسبی برای عملكرد كارمندان در نظر گرفت.

  – نسبت به كارمندان خود شناخت بيشتری پيدا كنید:

تلاش برای شناختن كارمندان، امری ضروری است. شما بايد درباره‌ ی خانواده، فعاليت‌ های آن‌ ها پس از ساعات كاری و علايقشان اطلاع كسب كنيد. اين كار به معنای فضولی در زندگی خصوصی آن‌ ها نيست،‌ بلكه به كمک اين اطلاعات می توانيد عوامل ايجاد انگيزه در آن‌ ها را شناسايی كنيد. افراد مختلف به شيوه‌ های متفاوتی انگيزه پيدا می كنند. ابتدا بايد دانست آن‌ ها از كار چه میخواهند، در زندگی به دنبال چه هستند و برای آينده چه برنامه‌ ای دارند. گاه تحقق اهداف امری دشوار است؛ اما كمک به افراد برای نايل شدن به اهداف شغلیشان، بدون شناخت آن‌ ها، امری غير ممكن است.

  – بر دانسته‌ های خود بيافزاييد:

به عنوان مدير شركت ايجاد انگيزه در محيط كار از وظايف شماست. بنابراين يادگيری شيوه‌ های جديد و ابتكاری اين امر نيز بر عهده‌ ی شماست. برای اين منظور میتوانيد از كلاس‌ های مرتبط يا آموزش‌ های الكترونيكی بهره جوييد. در بعضی از شركت‌ ها برای مديران، برنامه‌ های كمک آموزشی ويژه‌ ای فراهم است.

اين روش برای آموزش شيوه‌ های جديد ايجاد انگيزه در كارمندان، بسيار كارآمد است. چنانچه در شركت شما چنين دوره‌ هايی وجود ندارد، به بخش منابع نيروی انسانی مراجعه نماييد و با آن‌ ها درباره‌ ی اهميت افزايش دانسته‌ های خود صحبت كنيد. مجهز شدن به شيوه‌ های جديد و نوين، يكی از راه‌ های رشد و ترقی تجارت‌ هاست.

  – ساعاتی را در كنار كارمندان سپری كنيد:

روزانه چند دقيقه از وقت خود را به صحبت با كارمندان اختصاص دهيد. به آن‌ ها فرصت دهيد نظرات و دغدغه‌ های خود را برای شما بازگو كنند. اين امر حاكی از توجه شما به رضايت خاطر آن‌ ها از شركت است. حتی میتوانيد به طور ماهانه، سالانه و يا طبق هر برنامه‌ ی زمانی ديگر، به انتقادات و پيشنهادات كارمندان رسيدگی كنيد. با اين كار از نزديک پای صحبت كارمندان مینشينيد و از نقاط ضعف و قوت شركت در طول آن دوره اطلاع می يابيد. گفتگو‌های سازنده، حتی اگر به شكل غير رسمی صورت گيرند، در ايجاد انگيزه در كارمندان بسيار مؤثر هستند.

  – به احساسات كارمندان درباره‌ ی موقعيت شغلیشان توجه كنيد:

بسياری از كارمندان، كار خود را به اميد ارتقاء به مراتب بالاتر آغاز كرده‌ اند. يک راه برای تقويت روحيه و انگيزه‌ ی اين دسته از كارمندان، گفتگو دربارهِ امكان ارتقاء و پيشرفت آن‌ هاست. اين مسئله ممكن است مربوط به ترفيع، يافتن موقعيت‌ های بهتر يا حتی كار در شركت‌ های ديگر باشد. شما بايد ثابت كنيد به آنچه برای آن‌ ها مهم است، اهميت میدهيد و آن‌ ها بايد باور داشته باشند شما برای كمک به آن‌ ها در جهت دستيابی به اهدافشان، آنجا هستيد. آنگاه خواهيد ديد كه تلاش خود را مضاعف می كنند.

  – كارمندان را در جريان امور شركت قرار دهيد:

شما به عنوان مدير شركت، حتماً میدانيد هنگامی كه فرد مافوقی چيزی را از شما پنهان میكند، چه حسی پديد می آيد. در اين شرايط، حتی با آنكه مسئله‌ ی محرمانه ای در ميان نيست،‌ رئيستان شما را در جريان امور قرار نداده است. كارمندان شما ممكن است همواره دچار چنين احساسی باشند. با خبر نمودن آن‌ ها از مسائل شركت، حتی در مواردی كه مستقيماً آن‌ ها را تحت تأثير قرار نمیدهد، از اهميت بالايی برخوردار است.

كارمندان تمايل دارند از مسائل شركت آگاه و در آن سهيم باشند. برگزاری جلسات توجيهی، به منظور اطمينان يافتن از آگاهی همه در مورد امور شركت، فكر خوبی است. چنانچه امر حساس يا خارج از برنامه‌ ای مانند يک بازديد در حال وقوع است، آن‌ ها را در جريان آن قرار دهيد. يک راه ديگر برای تقويت انگيزه‌ ی كارمندان، برگزاری جلسات در مواقعی است كه شركت در حال تغيير سياست‌ های موجود خود است. در اين جلسات، نظرات كارمندان را جويا شويد.

در آخر، بايد گفت ايجاد محيطی مطلوب برای شما و كارمندانتان، بر عهدهِ‌ ی شما است. شخصی می گفت: “قدرت شما، به اندازه‌ ی ضعيف‌ ترين حلقه‌ ی ارتباطیتان است.” تقويت انگيزه‌ ی كارمندان، اين پيوندها را محكم‌ تر می سازد و كادر شما را به گروه موفق‌ تری تبديل می كند.

مشاوره تلفنی مرکز مشاوره اکسیر