حدود ۲۵% از زنان مشکل رسیدن به اوج لذت جنسی و یا تجربه نکردن آن را دارند. برخی از عوامل زیستی بر رسیدن زنان به اوج لذت جنسی اثر می گذارد؛ از قبیل: عدم تعادل هورمونی، تستوسترون پایین و مصرف داروهای ضد افسردگی و یا مشکل با شریک زندگی که می تواند به دلیل دانش کم مرد از ساختار بدنی زن و یا به دلیل انزال زودرس وی باشد. در اینجا به برخی از عواملی که به رسیدن اوج لذت جنسی در زنان تاثیر می گذارد اشاره می کنیم…

لذت جنسی زنان

افکار منتقدانه نسبت به بدن

بسیاری از زنان افکار مزاحم و منتقدانه در مورد بدن خود دارند، که در طول رابطه جنسی این افکار می توانند در رسیدن به اوج لذت جنسی مداخله کنند. این افکار معمولا در رابطه با شکل اندام جنسی است. بسیاری از این افراد، افکار منفی والدین خود را در رابطه با عملکرد بدن در طول آموزش توالت رفتن را درونی کرده اند. این افراد نسبت به اندام کمر به پایین خود احساس خوبی ندارند و احساس شرم و آلودگی و کثیف بودن می کنند که این احساسات مانع از رسیدن به اوج لذت جنسی می شود. به طور کلی احساس فرد در مورد تصویر بدنی می تواند بر میزان لذت از رابطه جنسی تاثیر بگذارد.

ترس از دست دادن کنترل

زنانی که از کنترل داشتن به عنوان مکانیزم دفاعی خود استفاده می کنند، در معرض ابتلا به مقاومت در برابر داشتن رابطه جنسی هستند. این موضوع می تواند به صورت ترس از دست دادن کنترل یا به صورت جزئی تر ترس از ایجاد صدا یا حتی ترس از دست دادن کنترل ادرار یا مدفوع باشد. کنترل، مرتبط با مسائل وجودی از جمله مرگ و زندگی است. برای مقابله با اضطراب مرگ،  افراد تمایل دارند تا با خوی حیوانی خود و بدن خود که فانی است قطع رابطه کنند که این امر خود در احساس لذت در طول رابطه جنسی تاثیر می گذارد.

ترس از آسیب پذیر بودن

ترکیب رابطه جنسی و عشق، منجر به حس آسیب پذیری و تحریک اضطراب بسیاری از زنان و مردان می شود. این موضوع نشان از ترس از تعهد کامل را می دهد، به خصوص اگر آن ها در گذشته صدمه عاطفی دیده باشند.

درک رابطه جنسی به عنوان کاری غیر اخلاقی و بد

بسیاری از زنان دیدگاه های تحریف شده زیادی در مورد رابطه جنسی را کسب کرده اند. نگرش منفی والدین راجع به برهنگی، استمناء، بازی جنسی تاثیر قدرتمندی بر احساسات کودک (چه پسر چه دختر) نسبت به رابطه جنسی می گذارد. در نتیجه به نظر ما برخی اعمال جنسی تمیز و خوب و برخی دیگر کثیف و بد هستند.

ترس از برانگیختگی جنسی چون باعث یادآوری خاطرات سوءاستفادگی جنسی می شود

 داشتن رابطه جنسی با شریک زندگی باعث یادآوری تجربه سوء استفادگی جنسی، در زنانی که این تجربه را داشته اند می شود. تخمین زده شده از هر سه زن، یکی از آن ها تجربه سوءاستفاده جنسی یا تماس نامناسب قبل از ۱۸ سالگی با یکی از خویشاوندان یا افراد غریبه را داشته اند. به طور ناخودآگاه در ذهن این زنان رابطه جنسی با احساس گناه و غیر قابل قبول بودن همراه می شود مخصوصا اگر این تجربه را با یکی از خویشاوندان خود داشته باشد…

مرکز روانشناسی اکسیر شهرک غرب